Om det samtida i minnesfixeringens tid

Tisdagen den 4 mars gästas Kritikersalongen av Dan Karlholm, som kommer att ge nya perspektiv på samtidskonstens historia.

Den så kallade samtiden har, enligt Dan Karlholm, på bara ett femtontal år slagit ut alla andra historiska dimensioner. Länken till historien är bruten, men den nuvarande samtidskonsten flödar över av tidsreflektioner, minnesforskning, återuppföranden och dokumentarism. Framtiden innehåller inte längre någon förväntan eller något hopp, som under moderniteten.

Ledande företrädare för samtidskonst som Hans Belting och Terry Smith beskriver den som posthistorisk, postetnisk och som ”samtida i sig”. Konsthistoria som disciplin framställs som helt obsolet, utan kopplingar till konstproduktionen, trots att allt fler studenter och forskare i ämnet ägnar sig åt den samtida konsten. De allra flesta bedömare ser samtidskonst som något som befinner sig i kraftig motsättning till det moderna (och postmoderna) och som börjar efter 1989.

Dan Karlholm argumenterar dels för att fenomenet samtidskonst är ungefär två hundra år äldre, dels att det måste förstås mot bakgrund av en postmodern konceptualism som uppstår under ”det långa 1960-talet”. Den stora utmaningen för den avancerade konstutvecklingen sedan dess är att hantera de ”stora berättelser” som postmodernisterna trodde dött ut: nyliberalismen, senkapitalismen, globalismen och det Karlholm kallar kontemporalismen. Allt reds ut inom en timme!

Dan Karlholm är professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola, där han undervisar och forskar, bland annat om samtidskonst, museer och historieskrivning. Hans nästa bok Den otidsenliga konsten: om samtidskonstens historia och framtid utkommer på Axl Books under året.

Tid : Klockan 19, tisdag den 4 mars 2014

Plats: Tisdagsklubben 2 trappor upp i Konstnärshuset, Smålandsgatan 7 Tryck på ringklockan ”Konstnärsklubben”.

Bar med enklare smårätter öppen hela kvällen kl 18.30–23.00 Fri entré, inbjudan gäller för dig och en vän.

Välkommen!

Producent för Kritikersalongen är Sophie Allgårdh, Svenska Konstkritikersamfundet. Kritikersalongen arrangeras av Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Tisdagsklubben – mötesplatsen för alla konstnärer i Konstnärshuset, första tisdagen varje månad.