Styrelse och valberedning

Styrelsen väljs på årsmötet, som brukar äga rum på våren.

Sedan årsmötet den 25 april 2017 är styrelsen sammansatt enligt följande:

Sophie Allgårdh, styrelsemedlem, läs mer här
Linda Fagerström, ordförande, läs mer här
Nils Forsberg, styrelsemedlem
Jacob Kimvall, kassör
Thomas Olsson, sekreterare
Birgitta Rubin, styrelsemedlem
Ulrika Stahre, vice ordförande, läs mer här

 

Valberedningen består av tre personer:

Annika Nordin (sammankallande), Patrik Steorn och Rasmus Waern

Lämna ett svar