Styrelse och valberedning

Styrelsen väljs på årsmötet, som brukar äga rum på våren.

Sedan årsmötet den 5 maj 2022 är styrelsen sammansatt enligt följande:

Cecilia Blomberg, sekreterare

Macarena Dusant, styrelsemedlem

Linda Fagerström, ordförande

Sebastian Johans, styrelsemedlem

Jacob Kimvall, vice ordförande

Birgitta Rubin, styrelsemedlem

Ulrika Stahre, kassör

Valberedningen består av tre personer:

Annika Nordin (sammankallande), Sophie Allgårdh och Nils Forsberg

Lämna ett svar