Styrelse och valberedning

Styrelsen väljs på årsmötet, som brukar äga rum på våren.

Sedan årsmötet den 24 april 2019 är styrelsen sammansatt enligt följande:

Cecilia Blomberg, styrelsemedlem

Linda Fagerström, ordförande, läs mer här

Nils Forsberg, styrelsemedlem

Jacob Kimvall, kassör

Thomas Olsson, sekreterare

Birgitta Rubin, styrelsemedlem

Ulrika Stahre, vice ordförande, läs mer här

Valberedningen består av tre personer:

Annika Nordin (sammankallande), Sophie Allgårdh och Rasmus Waern

Lämna ett svar