Styrelse och valberedning

Styrelsen väljs på årsmötet, som brukar äga rum på våren.

Sedan årsmötet den 25 april 2023 är styrelsen sammansatt enligt följande:

Sara Arvidsson, styrelsemedlem

Cecilia Blomberg, sekreterare

Sebastian Johans, styrelsemedlem

Jacob Kimvall, ordförande

John Peter Nilsson, styrelsemedlem

Birgitta Rubin, vice ordförande

Ulrika Stahre, kassör

Valberedningen består av tre personer:

Linda Fagerström (sammankallande), Mårten Arndtzen och Thomas Olsson

Lämna ett svar