Välkommen till diskussion om konstkritik den 4/6

Konstfrämjandet och Svenska konstkritikersamfundet bjuder in till ett samtal om tillståndet för konstkritiken i svensk media, utifrån en text av Sonia Hedstrand med rubriken ”Konstkritiken har blivit lam och läsarna snarstuckna”, publicerad i nättidskriften Parabol. I panelen Sonia Hedstrand ( konstnär och kritiker), Valerie Kyeyune Backström (biträdande kulturchef på Expressen) och Mårten Arndtzén (kulturjournalist och konstkritiker på Sveriges Radio). Samtalet leds av Niklas Östholm på Konstfrämjandet.

Screenshot

Plats: Konstfrämjandet Swedenborgsgatan 1, Stockholm

Tid 4 juni kl 18.30

Begränsat med plats så anmäl intresse senast 3 juni till niklas.ostholm@konstframjandet.se

Liljevalchs presenterar arkitekten Dorte Mandrups exceptionella arkitektur. Välkomna den 29 augusti kl 17.30

Den danska arkitekten Dorte Mandrup har fått stor uppmärksamhet, vunnit priser och tävlingar med sin skulpturala arkitektur, starkt förankrad i platsen. Hennes byggnader förhåller sig känsligt till kontexten; husets funktion, landskapets linjer, traktens historia och lokala, hållbara byggtraditioner, liksom material på plats.

Dorte Mandrup, ”The whale”, på Andøya i norra Norge. Foto MIR

Utställningen PLACE presenterar fyra av arkitektkontorets särpräglade projekt med modeller, foton, objekt, byggmaterial, studier och skisser. 

En presentatör från Liljevalchs inleder med att berätta om Mandrup, utställningen och projekten. Några medlemmar från PopupArch  Stockholm, som arbetat för att den svenska publiken ska få upptäcka denna extraordinära arkitektur, bidrar med kunskap. Avslutningsvis en frågestund.

Plats: Liljevalchs+, samling i entrén.

Tid: 29/8 kl 17.30-19

Anmäl ditt intresse till birgitta.rubin@dn.se senast den 28/8

.