Svenska designinstitutioner idag, imorgon – och sen?

Vilka utmaningar väntar svenska form- och designinstitutioner? Välkommen till vårt panelsamtal den 11 april

Propositionen baserad på utredningen Gestaltad livsmiljö kom till slut. ArkDes roll som mötesplats för arkitektur, form och design poängteras och förstärks med en ny forskningsfunktion. Här tydliggörs också att Nationalmuseums uppgift även innefattar form och design – och dessutom att regeringen anser att det inte behövs ytterligare ett statligt museum på området. Istället förordas samarbete över institutionsgränserna, där Svensk Form och SVID får särskilt viktiga roller.

­

Vad innebär detta för inblandade institutioner? Hur ser framtiden ut? Vilka frågor är viktigast?

I panelen:

Mats Widbom, vd Svensk Form

Kieran Long, överintendent ArkDes

Birgitta Castenfors, tf myndighetschef Nationalmuseum

Susanne Helgeson, kulturjournalist och designkritiker

Moderator: Birgitta Rubin, styrelseledamot i Svenska Konstkritikersamfundet samt konst- och formredaktör Dagens Nyheter

Bisittare: Bo Madestrand, chefredaktör tidskriften Form samt konst- och formkritiker i Dagens Nyheter

Tid: kl. 18-20. Samtalet väntas hålla på i ca 1,5 timme.

Plats: Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen, Svensksundsvägen 13, Stockholm.

Ett samarrangemang mellan Svenska Konstkritikersamfundet och tidskriften Form

Sånger från underjorden – två samtal

Idéhistorikern Per Johansson möter Madeleine Hatz
Lördag 11 november kl 14.00
Konstakademien, Salarna, 2 tr, Fredsgatan 12

Per Johansson är uppmärksammad för poddcastserierna Människan och maskinen, Myter och mysterier samt Kunskapens träd (med radioskaparen Eric Schüldt). På lördag samtalar han med konstnären Madeleine Hatz i hennes pågående utställning Sånger från underjorden  på Konstakademien. Utställningen är curerad av Sophie Allgårdh och består av 48 abstrakta målningar samt en video med filmklipp från Madeleine Hatz gatuaktioner i New York och Peking.

Madeleine Hatz berättar om aktivism och måleri i New York och på Himmelska fridens torg
Söndag 12 november kl 14.00, Salarna, 2 tr, Konstakademien, Fredsgatan 12

Titeln Sånger från underjorden för tankarna till berättelser som tystas ner av media, till underjordiska nätverk, men också till inre landskap. Under sina tre decennier i New York har Madeleine Hatz utfört flera anonyma gatuaktioner och performanceverk som inspirerat till abstrakta målningar i ateljén. Utställningen på Konstakademien är konstnärens mest omfattande hittills och pågår fram till 19 november 2017.

Programpunkterna är arrangerade av Svenska Konstkritikersamfundet (AICA Sweden).

Fri entré till båda samtalen.

Bild: Madeleine Hatz, Black Angel II, 2004, beskuren.