Norsk-svenskt uttalande till stöd för Pontus Kyander

Pontus Kyander är avgående direktör för Trondheims konstmuseum och medlem i Svenska Konstkritikersamfundet, AICA. Konstsektionen av Norsk kritikerlag är vår systerorganisation i Norge. Vi vill gemensamt uttrycka vårt stöd för Pontus Kyanders yttrandefrihet, både som kritiker och museichef, även i politiskt kontroversiella frågor. Vi tar starkt avstånd mot de tendenser till åsiktskontroll som förekom i samband med hans förord till vårprogrammet för Trondheims konstmuseum 2014.

Pontus Kyander, utgående direktør ved Trondheim kunstmuseum, er medlem av organisasjonen Svenska Konstkritikersamfundet, en søsterorganisasjon til Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag. Både i hans rolle som direktør for et kunstmuseum og som kritiker vil vi støtte hans rett til ytringsfrihet, også i politisk omstridte spørsmål. Vi tar sterk avstand fra de tendenser til meningskontroll som oppsto over hans forord til vårprogrammet for Trondheims kunstmuseum for 2014.

Stockholm/Oslo 1 marsa 2014

Svenska Konstkritikersamfundet, genom ordförande Ulrika Stahre

Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag genom ordförande Dag Solhjell