Kort intro

Svenska Konstkritikersamfundet, den svenska sektionen av AICA, är en ideell förening som samlar yrkesverksamma konstkritiker inom alla media, undervisning eller arrangerande av utställningar. Medlemmarna ägnar sig i första hand åt modern och samtida konst från alla kulturer. Föreningens uppgift är att främja förståelsen och den kritiska tolkningen av bildkonsten i alla dess berättelser och uttryck. Antalet medlemmar i den svenska sektionen uppgår till 261 personer.

Svenska konstkritikersamfundet finns på Facebook.

Konstkritikersamfundets PlusGironummer: 2 92 90-4

IBAN: SE15 9500 0099 6026 0029 2904

BIC: NDEASESS

Postadressen är:
Svenska Konstkritikersamfundet
c/o Kimvall
Söndagsvägen 30
SE-123 60 Farsta

Föreningshuset, som sköter vår medlemsadministration, har Plusgirokonto FTG 480 73 01–9.

Lämna ett svar