För medlemmar

Som medlem i Svenska Konstkritikersamfundet får du information främst digitalt, på hemsidan samt i mejlform. Det betyder att det är viktigt att dina adressuppgifter är aktuella. Anmäl alltid förändringar, till aicasweden@gmail.com.

Om du skulle tappa bort ditt medlemskort: hör av dig till ovanstående adress. Kort och/eller årsmärke ersätts mot en administrativ avgift på 200 kronor.

En medlemsförteckning i pappersformat har skickats ut till samtliga medlemmar. Den som vill hitta adressuppgifter och annat till medlemmar i andra sektioner av AICA hänvisas till aicainternational.org, den lösenordsskyddade delen. Lösenordet byts varje år och levereras tillsammans med årsmärket.

Kom gärna med förslag på arrangemang! Svenska Konstkritikersamfundet har en ideellt arbetande styrelse som gärna tar emot idéer och annan assistans.