Fristad

Svenska Konstkritikersamfundet har sedan ett par år deltagit i nätverk kring bildandet av fristäder för konstnärer. Fristadssystemet, vars frö var Rushdieaffären, började skapas i mitten av 1990-talet och fick sin nuvarande form i och med bildandet av ICORN 2005. Det var länge enbart tal om att skydda förföljda, censurerade och hotade författare, men nu har systemet breddats till att också inkludera konstnärer och musiker.

I Sverige finns just nu åtta fristäder, och Gävle är på väg att bli den första stad att ta emot en fristadskonstnär. Dock har processen i Gävle stoppats på grund av ett överklagande av kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Processen pågår och är i princip ett hot mot hela systemet. Om detta har åtskilligt publicerats under våren 2014, till exempel här och här. I början av oktober 2014 beslutade Kammarrätten att ta upp fallet till prövning men det är i skrivande stund oklart när.

Svenska Konstkritikersamfundet samarbetar sedan våren 2014 med Gävle Konstcentrum i ett projekt för att öka kunskapen om fristäder och hur hot mot konstnärlig yttrandefrihet kan se ut i verkligheten. Vi kommer löpande att publicera nyheter inom projektet här på hemsidan.