Fristad

Svenska Konstkritikersamfundet har sedan ett par år deltagit i nätverk kring bildandet av fristäder för konstnärer. Fristadssystemet, vars frö var Rushdieaffären, började skapas i mitten av 1990-talet och fick sin nuvarande form i och med bildandet av ICORN 2005. Det var länge enbart tal om att skydda förföljda, censurerade och hotade författare, men nu har systemet breddats till att också inkludera konstnärer och musiker.

I Sverige finns just nu 24 fristäder, och sedan Gävle var först ut att ta emot en fristadskonstnär är nu 22 av de svenska fristäderna öppna för konstnärer.

Svenska Konstkritikersamfundet samarbetade från våren 2014 med Gävle Konstcentrum i ett projekt för att öka kunskapen om fristäder och hur hot mot konstnärlig yttrandefrihet kan se ut i verkligheten. Samarbetet resulterade i Niels Heberts bok Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet (redaktör Amanda Hårsmar).

För aktuell information om fristäder för konstnärer rekommenderas Kulturrådets hemsida, där går det också att hitta en handbok för fristäder.