Publikationer

Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet

(Niels Hebert & Amanda Hårsmar, red), Nätverkstan skriftserie 009, 2016. ISBN 978-91-86717-10-0, 180 sidor.

Konstkritikern och medlemmen Niels Hebert har skrivit den större texten i en skrift som tillkommit i samarbete med Gävle Konstcentrum, Svenska Konstkritikersamfundet och Nätverkstan i Göteborg: Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet utkom i samband med Tryckfrihetens dag, den 2 december och finns att köpa via Nätverkstans hemsida, klicka här.

Skriften domineras av Heberts långa genomgång av yttrandefrihetens ställning i ett globalt perspektiv, om hoten mot konstnärer, om bakgrunden till både den svenska yttrande- och tryckfriheten samt om fristädernas historia. Det är en historia som är aktuell, och svår att fånga inom pärmar. Under rubriken ”En tystare värld” görs nedslag i ett flertal länder världen över, en lärorik exposé full av detaljer och intressanta möten med konstnärer.

Inleder skriften gör en text av den franske filosofen Jacques Derrida, ett föredrag från fristädernas första kongress, 1996. Det är en peppande påminnelse om en tid med större framtidshopp än vår men den har läsvärde inte bara som tidsdokument.

Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet avslutas med ett samtal mellan Amanda Hårsmar och chefen för Gävle Konstcentrum Anna Livion Ingvarsson. Turerna kring tillkomsten av en fristad i Gävle diskuteras här på ett pedagogiskt vis.

A New Deal. Post-Soviet realities meet welfare state models.
In what way will this reflect on the arts?

(red. Margareta Tillberg), Lund: The Swedish Art Critics Association Press, 2010. ISBN 978-91-633-4961-4, 98 sidor.

”A New Deal” är en rapport som innehåller essäer, uttalanden och diskussioner om konst från olika perspektiv runt Östersjön. Varför är frågor om kultur i de nya EU-medlemsstaterna så lite diskuterade i media? Är det viktigt att bevara nationella särdrag i den pågående globaliseringsprocessen? På vilket sätt skiljer sig erfarenheterna i de baltiska länderna från dem i Sverige? Boken innehåller inlägg och diskussioner från ett internationellt seminarium som hölls i Stockholm 2004.

”A New Deal” presenterar bidrag från ledande skribenter och konstnärer: Arūnas Gelūnas, Peo Hansen, Lolita Jablonskiene, John Peter Nilsson, Rein Raud, Irina Sandomirskaja, Margareta Tillberg och Nomeda & Gediminas Urbonas. Boken är på engelska.

Pris: 60 kr, inkl. inrikes porto (övriga Europa 75 kr, övriga världen 80 kr). Kontakta Margareta Tillberg för att beställa boken. Den går också att hämta som pdf här.

Pressures on Art Criticism: What is an Independent Art Critic Today?

(red. Margareta Tillberg), Lund: The Swedish Art Critics Association Press, 2009. ISBN 978-91-633-4960-7, 146 sidor.

”Pressures on Art Criticism” är en antologi som undersöker konstkritikerns roll i en expanderande konstvärld med kommersiella marknader och statliga institutioner. Det ömsesidiga beroendet mellan konstkritiker, konstmuseer, privata gallerier, konstmässor och konstnärer diskuteras ingående. Frågan om lojaliteter och förhållandet mellan frilansjournalister och de publikationer de skriver för är ett annat viktigt ämne som tas upp. Boken innehåller bidrag till seminariet ”Pressures on Art Criticism”, som hölls på Moderna Museet, Stockholm, 2004.

”Pressures on Art Criticism” innehåller essäer och uttalanden av ledande skribenter och konstnärer: Mårten Arndtzén, Carlos Capelán, Lars O Ericsson, Ronald Jones, John Peter Nilsson, Lars Nittve, Ann-Sofi Noring, Margareta Tillberg, Sabine Vogel och Janneke Wessling. Boken är på engelska.

Pris: 90 kr inkl. porto. Kontakta Margareta Tillberg för att beställa boken. Den går också att hämta som pdf här.

Art Planet – A Global View of Art Criticism

Vol.1. No.0. 1999.
(The AICA Press, 1999)

Art Planet speglar den samtida internationella konstkritikens mångfald. Olika perspektiv från olika kulturer presenteras i en tidskrift som innehåller texter översatta från svårtillgängliga publikationer såväl som essäer som aldrig tidigare publicerats.

Art Planet innehåller 20 kritiska artiklar och essäer av kritiker från alla delar av världen.

Art Planet vol. 1 No. 0 innehåller texter av: Sara Arrhenius, Patricia Blickers, Irina Genova, Ichiro Hariu, Orlando Hernández, Akbar Khakimov, Christian Kravagna, Joe Lewis, Frances Marks, Viktor Misiano, Talal Moualla, Renate Puvogel, Myrna E. Rodriguez Vega, Ahmed Fouad Selim, Simon Sheikh, Allison Thompson, Åsmund Thorkildsen, Chang Tsong-zung, Laura Uzazbekova and Janka Vukmir.

Redaktion: Christian Chambert, Katy Deepwell, Kim Levin och John Peter Nilsson.

Strategies for Survival – Now!

A Global Perspective on Ethnicity,
Body and Breakdown of Artistic Systems.
(Swedish Art Critics Association Press, 1995, ISBN 91-630-3787-4)

Föredragen från AICA-kongressen i Stockholm/Malmö 1994. Innehåller texter av ledande skribenter, konstkritiker och konstnärer: Julia Kristeva, Ole Bouman, Audun Eckhoff, Mark Kremer, Ilya Kabakov, Halina Taborska, Katalin Keserü, Ants Juske, Akbar A. Khakimov, Alexander Yakimovich, Gerardo Mosquera, Ina Blom, Kaija Kaitavouri, Neery Melkonian, Ery Cámara, C. Joseph Adande, M.A. Greenstein, Kim Levin, Corinne Robins, Jimmie Durham, Anette Van den Bosch, Akiko Tsukamoto, Apinan Poshyananda, Hilary Pyle Carey, Liam Kelly, Marlies Levels, Thomas McEvilley, Alicia Haber & Grace C. Stanislaus, Helena Demakova och Zelmir Koscevic. Förord av Christian Chambert.

Redaktör: Christian Chambert.

Swedish samples

A conversation on contemporary art.
(Propexus, 1994, ISBN 91-87952-12-2)

Daniel Birnbaum, Christian Chambert, Peter Cornell, Ingela Lind och Gertrud Sandqvist, diskuterar den aktuella svenska konsten. Boken gavs ut inför den internationella AICA-kongressen i Stockholm/Malmö 1994.

Redaktörer och författare: Daniel Birnbaum, Christian Chambert, Peter Cornell, Ingela Lind och Gertrud Sandqvist.

Valör

Konstvetenskapliga studier och forskning
Nr. 3. 1989.
(ISSN 0283-751X)

Dokumentation av konferensen ”Konsttidskrifter i norden” på Hässelby Slott, 25 – 27 November, 1988.

Redaktör för numret: Gunnel Westring-Bastin.

Konst-, bild-, filmanalys

Kritikerspråket kontra forskarspråket
Paletten Nr. 2. 1987.

Dokumentation av en konferens arrangerad av Svenska Konstkritikersamfundet och Konstfackskolan, Januari 1987, på Konstfackskolan, Stockholm.

Nordiska konsttidskrifter och andra konstpublikationer

Dokumentation från ett seminarium arrangerat av Svenska Konstkritikersamfundet.
(Uppsala, 1983)

Dokumentation av en konferens om nordiska konsttidskrifter arrangerad av Svenska Konstkritikersamfundet på Hässelby Slott, 7 – 8 October, 1982.

Redaktion: Christian Chambert, Hans Johansson, Thomas Millroth, Mats B. och Cecilia Stam.

Nordiske kunsttidsskrifter. Nordic Art Magazines

(Nordic Council of Ministers/Nord, Copenhagen, 1983,
ISBN 87 7303 050 3)

Index över konsttidskrifter i Norden.

Redaktion: Christian Chambert, Trygve Gudde, Adalsteinn Ingolfsson, Tom Sandqvist och Bente Scavenius.

Öppet hus om 1970talskonsten

(Konstvetenskaplig bulletin, Nr 24, May 1982)
Dokumentation av konferensen ”Öppet hus om 1970talskonsten”, 30 November – 1 December, 1979, arrangerad av Svenska Konstkritikersamfundet på Moderna Museet, Stockholm.

Redaktion: Sissel Guttormsen och Ulrich Lange.