AICA publicerar essäsamling av Ticio Escobar

AICA Press har nyligen publicerat en essäsamling av den paraguayanske kritikern Ticio Escobar: La invención de la distancia/The invention of distance. Boken är som titeln säger tvåspråkig och essäerna behandlar konstfilosfiska problem och teorier: blicken, avståndet, intigheten. Språket är tätt och poetiskt.

escobar

Ticio Escobar är född 1947 och utbildad advokat. Han har varit verksam både inom akademin, som curator, museichef och kulturminister. Han har också på olika sätt engagerat sig för ursprungsbefolkningars rättigheter.

Utgivningen av La invención de la distancia/The invention of distance är en del av ett projekt att synliggöra kritiker globalt. Ticio Escobar erhöll 2011 AICA:s ”Prize for Distinguished Contribution to Art Criticism” i samband med den internationella konstkritikerkongressen i Paraguay.

Boken finns att köpa av Svenska konstkritikersamfundet, kontakta oss på aicasweden@gmail.com eller med hjälp av kontaktformuläret ovan.