WORLD ART DAY

15 april kl 13-20
Plats: Moderna Museet.

Läs mer i detta dokument!

Välkommen att fira World Art Day och 75-årsjubiléet för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) på Moderna Museet. Kalas med tårtkonstverk av Peter Johansson, Lisa Jonasson, Marianne Lindberg De Geer, Makode AJ Linde och Galleri Syster. Därefter paneldiskussion om kampen mot censur och för konstens frihet med några av den internationella konstscenens toppnamn.

Kl 13: Startskottet för World Art Day
då konstnärernas formgivna tårtor beundras och äts upp. Plan 2 vid auditoriet och Pontus Hulténs visningsmagasin.
Kl 14: Inledning Daniel Birnbaum, överintendent för Moderna Museet, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, Karin Willén, ordförande för KRO och Pontus Raud, vice president i den europeiska sektionen av International Association of Art.
Kl 15–17.30: Kampen mot censur och för konstens frihet, paneldiskussion på engelska. Gäster: Tania Bruguera, konstnär från Kuba, Niilofur Farrukh, redaktör för konsttidskriften NuktaArt i Pakistan och Marina Naprushkina, konstnär från Vitryssland.
Christian Chambert, ordförande i Svenska Konstkritikersamfundet inleder. Moderator: Sophie Allgårdh, konstkritiker i Svenska Dagbladet och vice ordförande i Svenska Konstkritikersamfundet.
Kl 17.30–20: Bar och mingel.

OSA senast 11 april för tårtkalaset: worldartday@kro.se

Fri entré till World Art Day och paneldiskussionen (inget osa krävs till debatten)

World Art Day firas för att lyfta fram konstens betydelse i ett globalt perspektiv.

Paneldiskussion: Kampen mot censur och för konstens frihet

Konsten och yttrandefriheten sitter hårt åt på många ställen i världen. I vissa länder går det inte att visa konstverk av ett visst slag och ibland fungerar det endast i en underground- eller dissidentkultur. Men även där med fara för rättsliga repressalier. Vi föreställer oss gärna att en diktator drar i alla trådar, men lika ofta handlar det om hot från olika grupperingar av religiöst, etniskt eller politiskt slag. Diktaturen är oberäknelig med sitt dubbla ansikte. I den globaliserade världen behöver diktatorn kontakter med omvärlden men kräver samtidigt maximal kontroll över sina konstnärer. I detta spel uppstår en förrädisk laissez-faire-attityd. En konstnär kan aldrig vara säker på när snaran dras åt. Rättsäkerheten är satt på undantag. Men inte heller demokrati är en garant för den fria konsten. Institutioner i västvärlden duckar för hot från högröstade grupper. Andra ligger steget före och ägnar sig åt självcensur. Hur ska dessa problem tacklas? Ska man ta av sig skorna för säkerhetskontroll vid varje utställningsbesök? Är lösningen polisbevakning och detektorer när känsliga teman gestaltas? Mot denna mörka fond har konstnärer i alla tider gått i spetsen för ett mer tillåtande samhälle. En målning har unika möjligheter att nå fram direkt – den kan bli en signal till uppvaknande.

Svenska Konstkritikersamfundet har bjudit in tre framstående gäster från olika delar av världen för att belysa och samtala om bildkonstens villkor.

Gäster i panelen:

Tania Bruguera, kubansk konstnär med världen som arbetsfält. Grundare 2002 av Cátedra Arte de Conducta, det första centret i Havanna för studiet av politisk konst. År 2009 provocerade hon den kubanska diktaturen i en performance. I en drift med Fidel Castro sträckte hon fram en mikrofon och bjöd in publiken att säga vad som
helst under en minut. Många utnyttjade tillfället och efterlyste frihet och demokrati. Regimen dömde ut aktionen som skamlig opportunism och hävdade att den förolämpade de kubanska konstnärerna.

Niilofur Farrukh, grundare och redaktör för NuktaArt, Pakistan Contemporary Art Magazine, och medlem i AICA:s Commission of Censorship and Freedom of Expression som granskar och agerar mot censur inom konstfältet i olika länder. Hennes bok Pioneering Perspectives belyser tre kvinnliga konstnärers inflytelserika roll under Ziaperiodens förtryck. Boken avslöjar regimens försåtliga censur och hur den systematiskt suddat ut de pakistanska kvinnornas roll i nationens uppbyggnad. Hennes kamp för fred i konflikten mellan Pakistan och Indien ledde till medverkan i utställningen Flags of Peace.

Marina Naprushkina, konstnär från Vitryssland som laborerar med diktatorn Alexander Lukasjenkos eget propagandaspråk för att komma åt den maktelit som format landet. Med sina konstnärligt utformade tidningar samt med boken My daddy is a policeman. What is he doing at work? gör hon ett inlägg i kampen mot milisens våld mot kvinnor i Vitryssland. Sedan 2011 arbetar hon tillsammans med tidskriften Nash Dom mot milisens våld mot vitryska kvinnor. Tidskriften drivs av den vitryska oppositionspolitikern Olga Karatch. Marina Naprushkina ställer ut Self#Governing på Kalmar konstmuseum med vernissage den 19 maj 2012, ett samarbete med Berlinbiennalen.

Debatten arrangeras av Svenska Konstkritikersamfundet, den svenska sektionen av den internationella konstkritikerorganisationen AICA med säte i Paris (Association Internationale des Critiques d’Art).

World Art Day arrangeras av International Association of Art (IAA) som är den största internationella icke-statliga sammanslutningen av bildkonstnärer, med över 100 medlemsorganisationer världen över.

Arrangör: Svenska IAA som ingår i KRO – Konstnärernas Riksorganisation.

Övriga arrangörer: Konstnärernas Riksorganisation / Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KRO/KIF) och Svenska Konstkritikersamfundet.

Samarbetspartner: Bildkonst Upphovsrätt Sverige (BUS), Konstfrämjandet, Moderna Museet, Polska institutet och Svenska institutet.

För mer information om World Art Day, kontakta Pontus Raud: 0709-451 724.
För mer information om paneldiskussionen kontakta Sophie Allgårdh: 0708-45 60 87.