Genuspedagogiska gärningar

Välkommen till releasefest för festskriften till Anna Lena Lindberg Genuspedagogiska gärningar.

Tid: torsdag den 10 maj klockan 18-20
Plats: bokhandeln Konst-ig, Åsögatan 124
Vi bjuder på vin & tilltugg!

Bokens redaktörer Katarina Wadstein MacLeod, Johanna Rosenqvist, Maria Carlgren och Linda Fagerström för ett kortare samtal med Anna Lena Lindberg. Frågorna kretsar kring feministiska
perspektiv på samtidskonsten, genusperspektiv på konsthistorieskrivningen och konstpedagogikens betydelse i framtiden.

Boken finns till försäljning till specialpris under kvällen.

Om boken:
”Genuspedagogiska gärningar. Subversiv och affirmativ aktion” är en festskrift till Anna Lena Lindberg som sammanfattar hennes pionjärinsatser som konsthistoriker.
Författare: Linda Fagerström, Louise Waldén, Barbro Werkmäster, Anne Lidén, Inger Lövkrona, Eva Zetterman, Johanna Rosenqvist, Katarina Wadstein MacLeod, Maria Carlgren, Louise Andersson, Philippa Nanfeldt, Martin Sundberg, Margareta Willner-Rönnholm, Anne Wichstrøm, Tutta Palin, Jorunn Veiteberg och Malene Vest Hansen.
Omslagskonstnär: Jenny Grönvall, Peggy’s Shoe and the Sea (2004)

Genuspedagogiska gärningar innehåller artiklar av 15 konsthistoriker, konstpedagoger, museiintendenter, historiker och etnologer. Under rubrikerna Pionjärgärningar, Genus och akademi, Konstpedagogikens möjligheter samt Kvinna och konstnär diskuteras konstpedagogik och genusforskning. Dessa två konsthistoriska områden bär tydliga spår av Anna Lena Lindbergs gärning; subversiv och omvälvande, affirmativ och bejakande.

Arrangörer: Svenska Konstkritikersamfundet, Konst-ig och redaktörerna