Lena Johannesson: Om karikatyren i Sverige Svenska Konstkritikersamfundets Kritikersalong gästar Tisdagsklubben

Tisdagen den 3 april, kl 19.00

Fri entré. Inbjudan gäller för dig och en vän

Reflektioner efter en inventering av och utställning med material från Nationalmusei och Moderna Museets samlingar av svenska gravyrer och teckningar. Utställningens huvudtematik presenteras med valda exempel, och i samband med detta redogörs för varför utställningen ”Drivet & överdrivet. Om karikatyren i Sverige” fått en inriktning på den svenska karikatyrtraditionen och inte på den internationella utvecklingen? Vilka tendenser har kunnat skönjas, exempelvis inom genusfältet, rörande etnicitetsfrågorna etc? Andra aktuella frågor som berörs: vad skiljer karikatyren från satirbilden i allmänhet? Varför är Mohammedsatirerna och Vilks rondellhundar inte karikatyrer? Vad kan ligga bakom att karikatyren har en försvagad ställning i Sverige mot i många andra länder såsom Frankrike, England, Danmark, USA, Australien. I vilka medier arbetar dagens bildsatiriker i Sverige?

Lena Johannesson invaldes i Konstkritikersamfundet 1978. Mellan 1988 och l996 var Johannesson professor vid Tema Kommunikation vid Linköpings universitet, 1996– 2010 var hon professor i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet. Johannesson har ägnat mycket forskning åt de massproducerande bildkanalernas sociokulturella roll i vår kulturhistoria.

Bar med enklare smårätter öppen hela kvällen från kl 18.30 – 23.00. Adress: Konstnärsklubben, 2 tr, Smålandsgatan 7, Stockholm. Tryck på ringklockan ”Konstnärsklubben”.

Kritikersalongen arrangeras av Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Tisdagsklubben – mötesplatsen för alla konstnärer i Konstnärshuset första tisdagen varje månad.