En kväll om Erik Lindegren och Halmstadgruppen. Svenska Konstkritikersamfundets salong gästar Tisdagsklubben

Tisdag 2 november 2010, kl 19.00

Under hösten visas Halmstadgruppens surrealistiska målningar på Millesgården. I år skulle också en av Sveriges stora lyriska modernister – Erik Lindegren – ha fyllt hundra år. Lindegren samarbetade tätt med de svenska surrealisterna och i den bok om Halmstadgruppen som gavs ut 1947 publicerade han 38 dikter till gruppens målningar.

Palettens redaktör Sophie Allgårdh diskuterar förbindelsen mellan bild- och ordkonst med litteraturforskaren Daniel Pedersen och förläggaren Ingmar Simonsson, med anledning av den nyligen utkomna volymen med Erik Lindegrens samlade dikter.

Bar med enklare smårätter öppen från kl 18.30.

Adress: Konstnärsklubben, 2 tr, Smålandsgatan 7, Stockholm. Tryck på ringklockan ”Konstnärsklubben”.

Kvällen arrangeras av Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Tisdagsklubben – mötesplatsen för alla konstnärer i Konstnärshuset första tisdagen varje månad.