Arkitekttävlingar och arkitekturdebatt. Svenska Konstkritikersamfundets Kritikersalong gästar Tisdagsklubben

Tisdag 1 februari 2011, kl 19.00

Stina Hagelqvist analyserar i sin avhandling ”Arkitekttävlingen som föreställning” hur arkitekttävlingen som företeelse intagit en allt starkare position. Arkitektkåren utövade gradvis allt större kontroll över tävlingarnas genomförande, tävlingsprocessen institutionaliserades och ställdes i samhällets tjänst.

Stina Hagelqvist som är konstvetare, lärare och forskare i arkitekturhistoria redogör för sitt forskningsarbete med bildvisning. Diskussion på ämnet arkitekturtävlingar – historiskt och i nutid – där arkitekten och kritikern Tomas Lewan deltar följer på presentationen.

Bar med enklare smårätter öppen från kl 18.30.

 Adress: Konstnärsklubben, 2 tr, Smålandsgatan 7, Stockholm. Tryck på ringklockan ”Konstnärsklubben”.Kritikersalongen arrangeras av Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Tisdagsklubben – mötesplatsen för alla konstnärer i Konstnärshuset första tisdagen varje månad.