Svenska Konstkritikersamfundets Salong c/o Tisdagsklubben på Konstnärsklubben om den svenska konstkritikens nationalistiska agenda 1910-1930

Tisdag 5 oktober 2010, kl. 19

Andrea Kollnitz föreläser om svenska reaktioner på tysk modernism och den svenska konstkritikens nationalistiska agenda 1910-30. Konstvetaren Andrea Kollnitz disputerade 2008 med avhandlingen ”Konstens nationella identitet. Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1934” och arbetar för tillfället som lektor i mode- och konstvetenskap vid Stockholms universitet.

Bar med enklare rätter öppen från kl. 18.30.
Adress: Konstnärsklubben, Konstnärshuset 2 tr., Smålandsgatan 7, Stockholm. Tryck på ringklockan: Konstnärsklubben.

Kvällen arrangeras av Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Tisdagsklubben – mötesplatsen för alla konstnärer i Konstnärshuset första tisdagen varje månad.