Har kritiken tagit en konstpaus?

Lördagen 16 oktober kl. 15-17
Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 12 i Stockholm

Dagstidningarnas kulturkritik har debatterats flitigt på sistone, men mest har det handlat om litteraturkritiken. Nu riktar vi fokus mot konsten.

Har tidningarna övergett det som tidigare kallades det kritiska uppdraget till förmån för reportage, intervjuer och notiser? Är det ens längre meningsfullt att tala om en seriös kulturkritik, eller är det nöjesjournalistikens kändis- och evenemangskoncept som smittat av sig på kulturbevakningen och konstkritiken i synnerhet?

Flera av landets dagstidningar har under senare tid fått nya kulturchefer. Hur ser de på de här frågorna? Är bildkonsten i alla dess former och berättelser intressant för dem när de väljer vad som ska bevakas? Vilken roll vill de att konstkritiken ska ha på deras kultursida? Hur prioriterar de vad som ska bevakas?

Svenska Konstkritikersamfundet arrangerar ett samtal om konstbevakning och konstkritik på dagstidningarnas kultursidor tillsammans med kulturcheferna vid fyra tidningar.

Medverkande:
Lisa Irenius, Upsala Nya Tidning
Karin Olsson, Expressen
Kaj Schueler, Svenska Dagbladet
Björn Wiman, Dagens Nyheter

Samtalsledare: Cristina Karlstam, konstkritiker, styrelseledamot, och Christian Chambert, ordförande i Konstkritikersamfundet.

Fri entré.

F12 och Café Mejan på Fredsgatan 12 håller öppet för samvaro och mingel.