Svenska Konstkritikersamfundets Salong c/o Tisdagsklubben på Konstnärsklubben, med utgångspunkt i Barbro Östlihns konstnärskap

Välkommen till Svenska Konstkritikersamfundets Salong c/o Tisdagsklubben på Konstnärsklubben med utgångspunkt i Barbro Östlihns konstnärskap.

Bar med enklare rätter öppen från kl. 18.30 den 6 april 2010.
Adress: Konstnärsklubben, Konstnärshuset 2 tr., Smålandsgatan 7, Stockholm.
Tryck på ringklockan: Konstnärsklubben.
Program: Annika Öhrner visar bilder och samtalar kring sin nya doktorsavhandling Barbro Östlihn och New York. Konstens rum och möjligheter. Annika Öhrner är curator och forskare vid Uppsala universitet. I avhandlingen undersöker hon Barbro Östlihns (1930–1995) måleri och hur konstnärer på 1960-talet skapade sin plats i konstlivet, staden och ateljén.
Kvällen arrangeras av Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Tisdagsklubben – mötesplatsen för alla konstnärer i Konstnärshuset första tisdagen varje månad.