Snart är det bokmässa, och vi är med!

Svenska Konstkritikersamfundet har inget eget arrangemang på Bok & Bibliotek, men vi deltar i Svenska Tecknares monter, både på öppningsdagen på torsdag (enbart bransch) och på lördag (öppet för allmänheten).

Programmet ser ut som följer, saxat ur Svenska Tecknares egen presentation:

Torsdag, 24/9

12.00 Bildkritik
Hur mår bildkritiken i dagens journalistik?  Vi omges av fler bilder än någonsin, både genom publicerade medier, och genom sociala medier-kanaler. Men hur ser medvetenheten ut om de bilder som omger oss? På vilket sätt hantera journalistiken kritik av foto , illustration och form? Samtal mellan bildkritiker, illustratörer och journalister om statusen på dagens bildkritik
Thomas Olsson, konstkritiker och medlem i Svenska Konstkritikersamfundets styrelse
Nina Hemmingsson, illustratör, serietecknare och konstnär
Samtalsledare: Ika Johannesson, kulturjournalist och programledare för Kulturnyheterna, SVT.

Lördag 26/9

14.00  Fristad
Sverige har idag flest fristäder för förföljda författare och konstnärer i världen. Idag finns både bildkonstnärer och musiker bland dem som ingår i ICORNs fristadsnätverk, och arbetet fortsätter för att bygga ut systemet ytterligare. Vilka är de stora behoven idag, och hur kan vi arbeta för att stötta kollegor i länder där det råder krig, förföljelse och diktatur?
Fredrik Elg, fristadssamordnare Malmö
Niels Hebert, konstkritiker, medlem i Svenska Konstkritikersamfundet som sammanställt en rapportbok om yttrandefrihet och konstens villkor (under utgivning).

Svenska Tecknare finns i A-hallen, monternummer 02:27.