Två städer, två arrangemang

I slutet av augusti är vi med och arrangerar två olika samtal: den 26 augusti kommer Lena From att leda ett samtal om det nya Malmö. Utgångspunkten är Malmö Live, och tidskriften Arkitektur, som närstuderar staden i sitt nya nummer är medarrangör tillsammans med Moderna Museet Malmö.

Deltar gör Dan Hallemar, chefredaktör Arkitektur, John Peter Nilsson, chef på Moderna Malmö, samt Kerstin Åkervall, tidigare planchef, numera miljödirektör på Malmö stad. Platsen är Moderna Museet Malmö och tiden 18.00.

På Konstakademin i Stockholm arrangerar vi tillsammans med Nationalmuseum en föreläsning med följande panelsamtal på temat vithetsnorm i svensk konsthistoria. Professor Jeff Werner föreläser utifrån sin bok Blond och blåögd: vithet, svenskhet och visuell kultur (Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope nr 6, 2014) och i samtalet som följer deltar Åsa Bharathi Larsson, doktorand och Margareta Gynning, intendent på Nationalmuseum. Samtalsledare är Per Hedström.

Tiden är den 29 augusti klockan 15-17.