Antologier nu tillgängliga digitalt

Två antologier som utgavs 2009 respektive 2010 är nästan slutsålda men finns nu tillgängliga att ladda ner som pdf (klicka här). Det är dels A New Deal. Post-Soviet realities meet welfare state models. In what way will this reflect on the arts? dels Pressures on Art Criticism: What is an Independent Art Critic Today? (båda red. Margareta Tillberg, båda på engelska).

A New Deal är en rapport som innehåller essäer, uttalanden och diskussioner från ett internationellt seminarium som hölls i Stockholm 2004, om konst från olika perspektiv runt Östersjön. Texterna är skrivna av Arūnas Gelūnas, Peo Hansen, Lolita Jablonskiene, John Peter Nilsson, Rein Raud, Irina Sandomirskaja, Margareta Tillberg och Nomeda & Gediminas Urbonas.

Pressures on Art Criticism undersöker konstkritikerns roll i en expanderande konstvärld med kommersiella marknader och statliga institutioner. Det ömsesidiga beroendet mellan konstkritiker, konstmuseer, privata gallerier, konstmässor och konstnärer diskuteras ingående. Antologin innehåller essäer och uttalanden av ledande skribenter och konstnärer: Mårten Arndtzén, Carlos Capelán, Lars O Ericsson, Ronald Jones, John Peter Nilsson, Lars Nittve, Ann-Sofi Noring, Margareta Tillberg, Sabine Vogel och Janneke Wessling.