Arkitekturens plats i museivärlden

Just nu debatteras och diskuteras ArkDes framtid, bara under de senaste dagarna har flera artiklar publicerats i dagspress. I Björn Barrs artikel i Expressen diskuteras främst hur det har varit och hur framtiden möjligen kan bli, och Erica Treijs tar i Svenska Dagbladet ett större grepp kring frågan när hon också vidgar sammanhanget och påminner om Nationalmuseums designarbete.

Den 3 november i höstas arrangerade Stockholms Arkitektförening tillsammans med Svenska Konstkritikersamfundet en workshop omArkitektur- och designcentrums framtid och möjligheter. En fortsättning på diskussionen hoppas vi kan uppnås när vi nu bjuder in till samtal på ABF med den norske arkitekturkuratorn Ulf Grønvold, tidigare bland annat direktör för Norsk Arkitekturmuseum och redaktör för tidskriften Byggekunst.

Tid:               17 februari kl 18.00 –

Plats:             Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, 1 tr

Vilken betydelse har olika slags arkitekturinstitutioner och nationella arkitekturprogram för ett lands arkitektur?

Ulf Grønvold besvarar frågan genom att berätta om utvecklingen inom den norska arkitekturen under de senaste 40 åren, dvs. alltsedan Norsk Arkitekturmuseum grundades fram till idag. Han kommenterar bl a den omfattande satsning på arkitektur som gjorts på senare år och hur situationen ser ut idag. Vi får också se några glimtar från byggnadskonsten i Norge.

Därefter följer en paneldiskussion om Arkitekturens plats i museivärlden, med följande deltagare:

Kerstin Brunnberg, tf överintendent för Arkitektur- och Designcentrum (ArkDes) som redogör för centrets aktuella läge samt möjliga alternativ för utveckling av verksamheten.

Ulf Grønvold som beskriver hur man i Norge valt att organisera motsvarande verksamhet, där Norsk arkitekturmuseum är en särskild enhet inom Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eva Eriksson, arkitekturhistoriker som ger sin syn på museets uppgifter och verksamhet.

Kerstin Wickman, professor em. i designhistoria, som kommenterar designområdets plats inom museivärlden.

Moderator är Lena From, projektchef på Stockholm konst, journalist och konstvetare i botten med en bakgrund som redaktör på bland andra tidskriften Arkitektur.

 

Frågor och inlägg från publiken välkomnas.

Väl mött!

Stockholms Arkitektförening, Svenska Konstkritikersamfundet och ABF