Många röster om Arkdes framtid

Den tredje november arrangerade Svenska Konstkritikersamfundet tillsammans med Stockholms Arkitektförening en workshop på Liljevalchs om framtiden och möjligheterna för ett av Stockholms sorgebarn, Statens centrum för arkitektur och design, fd Arkitekturmuseet.

Vikande besökssiffror, oklart uppdrag och vinglig personalpolitik är bara ett par av problemen. Workshopen, som bestod av sex olika tematiska samtal, fokuserade på att finna konstruktiva idéer och förslag för en hållbar och genomtänkt förändring.

Evenemanget var välbesökt, drygt 100 personer närvarade och bidrog till goda samtal.

Sammanställningen har skickats till Kulturdepartementet och finns även att läsa här.