World Art Day: Finns det en fristad för underjordens konstnärer?

Seminarium 15 april kl 18-20 Uppsala Stadsbibliotek

– Det är en skandal, säger Arne Ruth, fd chefredaktör på DN, om hur Narek Aghajanyan, en armenisk konstnär, har blivit behandlad av det svenska rättssamhället. Narek och hans familj har vägrats asyl i Sverige och hotas nu av utvisning till Armenien.

Narek Aghajanyan är född 1980. Han har gått på Konsthögskolan i Jerevan och undervisat i konst där. När han flydde arbetade han också med en doktorsavhandling. Han har ställt ut i Paris, och deltog i den inofficiella delen av Venedigbiennalen 2009.

Mot bakgrund av vad som händer i Ryssland och i andra svaga demokratier i det forna Sovjetunionen, kan man ställa frågan om inte konstnärer i lika stor utsträckning som författare slår an tonen i kampen för yttrandefriheten. Det görs försök i olika kommuner att skapa fristadsplatser (jämförbart med fristäder för författare) även för konstnärer. Det ingår i Kulturrådets uppdrag att stödja denna process och där känner man också till Nareks situation.

Deltagare: Arne Ruth, fd chefredaktör DN (moderator), Narek Aghajanyan, konstnär, Ola Larsmo, ordf Svenska Penklubben, Annika Strömberg, kulturstrateg, Christian Chambert, ordf Svenska Konstkritikersamfundet, Michel Östlund ordf, IAA.

Arrangör: IAA/KRO i samverkan med: Svenska Pen klubben, Svenska Tecknare, SKAP svenska kompositörers förening, AICA/Konstkritikersamfundet, Författarförbundet.
Fri entré.

Kom och upplev ännu en dag i konstens namn! World Art Day kommer i år att ske måndagen den 15 april på flera platser i Sverige och i världen. Tanken bakom ”World Art Day” är att kunna lyfta fram en viktig dag över hela världen i konstens tecken. Det finns ett stort behov av att uppmärksamma och betona konstens betydelse,och konstnärernas roll som samhällsbyggare och främjare av infrastrukturer. Det skulle kunna hjälpa nuvarande och kommande generationer att förstå konstens idé och dess värde för vår värld.

Mer information: Michel Östlund ordf IAA: michel.ostlund@hera.se