IRIT ROGOFF The Expanding Field of Education as Creative Practice

Tisdag 23 april 16:00-17:00
Plats: Stockholms universitet, Frescati, Sal D7

ÖPPEN FÖRELÄSNING MED PROFESSOR IRIT ROGOFF

The Expanding Field of Education as Creative Practice

Taking a couple of her own projects as starting point, such as A.C.A.D.E.M.Y (2005), Summit (2007) and e‐flux journal (2010), Rogoff will map out what has taken place in the field with the proliferation of self organised initiatives. Of particular importance
has been the shift from representing education as a series of signifying practices to the eruption of numerous instances of self‐inauguration through the crooked mimicry of its protocols. In her lecture, she will also include discussions with former students from Goldsmiths who have set up interesting initiatives, circling around the drive behind their initiatives and why they think this is what they want to be doing after completing their various academic degrees.

Irit Rogoff är författare och curator och arbetar i gränslandet mellan konst, kritisk teori och framväxande politiska manifestationer. Hon är professor i Visual Cultures vid Goldsmiths University of London.

Föreläsningen är den första av tre i serien What does Art Theory Do? Serien undersöker de senaste decenniernas förändrade konstfält, som syns i allt från utställningar till forskning. Det är ett samarbetsprojekt mellan tre aktörer som på olika sätt speglar det förändrade konstlandskapet: masterprogrammet Curating Art vid
Konstvetenskapliga institutionen SU, Tensta konsthall och Svenska Konstkritikersamfundet.

Irit Rogoff kommer även att hålla en föreläsning på Tensta Konsthall ons 24 april kl 17:30.

Föreläsningarna hålls på engelska.

Övriga föreläsningar i serien är Dr Suzanne Hudson Naked Pictures: Ansel Adams and the Esalen Institute, tis 7
maj 16:00‐17:00 D8 samt Professor Boris Groys Alexandre Kojève: After History, tis 4 juni 16:00‐17:00 D7.

Föreläsningsserien What does Art Theory Do? genomförs med hjälp av generöst stöd från Kulturrådet och Wenner‐Gren Stiftelserna.

Föreläsningen arrangerad av masterprogrammet Curating Art, i samarbete med Tensta konsthall och Svenska konstkritikersamfundet. För vidare information vänligen kontakta lektor Magdalena Holdar, huvudlärare för Curating Art vid Konstvetenskapliga institutionen: magdalena.holdar@arthistory.su.se
Läs mer på: www.arthistory.su.se