Paneldiskussion: Konstkritiken i det framtida medielandskapet

Plats: Moderna Museet, Auditoriet.
Tid: Fredag 22.3 kl 15–17. Mingel och bar i Moderna Bar från kl 17.
Fri entré. Kl 18-20 även fri entré till samlingen.
Språk: Engelska.

Ann-Sofi Noring, vice museichef, hälsar välkommen till Moderna Museet.
Christian Chambert, ordförande i Svenska Konstkritikersamfundet, inleder.
Marek Bartelik börjar eftermiddagen med en kort föreläsning om situationen i USA, men ger också internationella utblickar. Därefter följer ett rundabordssamtal.
Moderator: Mårten Arndtzén, konstkritiker på Sveriges Radio.

Paneldeltagare:
Marek Bartelik, New York, AICA-president, kritiker i Artforum.
Daniel Birnbaum, överintendent Moderna Museet.
Jonas Ekeberg, Oslo, redaktör för nättidskriften Kunstkritikk.
Dorota Jarecka, Warszawa, konstkritiker i Gazeta Wyborcza.
Birgitta Rubin, Stockholm, konstkritiker och konstansvarig på Dagens Nyheter.

Omfattande förändringar stundar i massmedia. I den digitala revolutionens kölvatten står papperstidningen inför stora utmaningar, enligt optimisterna. Inför sin död, hävdar andra. Vad betyder det för det offentliga samtalet, för konstkritiken – och för konsten? Att försörja sig på att skriva om konst blir knappast lättare när tidningarna tvingas spara på allt, i brist på likvärdiga digitala affärsmodeller. Och om utrymmet för professionell konstkritik krymper i dagspressen, hur påverkar detta bevakningen i radio och tv? Samtidigt erbjuder nätet närmast gränslösa möjligheter för kommunikation och interaktion. Hur kan konstkritiken ta tillvara dem, och hur kommer kritiken att förändras av dem?

Detta är några av de frågor vi ska lyfta i eftermiddagens diskussion. Panelen samlar erfarenheter från situationen i Skandinavien, Polen och USA; från såväl dagspress och etermedia, som från internet och tongivande konsttidskrifter.

Debatten arrangeras av Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Polska institutet och Moderna Museet.