Bland poliser, kritiker och andra agenter inom gatukonsten. Svenska Konstkritikersamfundets Kritikersalong gästar Tisdagsklubben

Tisdagen den 6 mars, kl 19.00

Fri entré. Inbjudan gäller för dig och en vän

”Jag råkar stöta på två kritikerkollegor, konstkritiker, ivrigt diskuterande och noterande i sina anteckningsblock […] Till skillnad från de flesta tjänstgörande kritiker bär de uniform. Men så är de också poliser, platsen är en tunnelbaneperrong och föremålet för den kritiska observationen en färsk graffitimålning. Det handlar alltså om en brottsplatsundersökning – vilket för all del inte skiljer deras ärende från åtskilliga normala kritikeruppdrag.”
Leif Nylén, i DN 27 mars, 2001

Denna kväll tar Jacob Kimvall upp den konstkritiska och konsthistoriska diskussionen kring graffiti och gatukonst som aktualiserar kritikerns/historikerns förhållande till en rad olika aktörer i samhället. Vid sidan av en internationell subkulturell gemenskap av konstnärer, amatörhistoriker och fotosamlare så finns det en lång rad yrkesverksamma deltagare som bidrar i gatukonstens värdeproduktion: från klottersanerare och poliser över kriminologer, sociologer och journalister till filmskapare och konstsamlare.

Som Leif Nylén påpekar i en krönika så finns det tydliga likheter mellan till exempel polisens och kritikerns arbete. Föreläsningen diskuterar likheter och skillnader mellan fyra olika agenter som alla på olika sätt bidrar till förståelsen av graffiti som samhällsfenomen. Amatörhistorikerns och fotosamlarens ideella arbete sätts i relation till polisens, kritikerns och konsthistorikerns professionella och samhälleligt institutionaliserade. Hur skiljer sig metoderna för urval och klassificering av material, och hur ter sig urvalet till de värderingar som agenten representerar?

Jacob Kimvall är doktorand vid konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet, och arbetar på en avhandling om gatukonst och graffiti som bland annat berör hiphopkulturen som en del av det kalla krigets kulturella utbyte och konfrontation. Kimvall är även verksam som föreläsare och lärare, bland annat vid Berghs School of Communication, och på Konstfack.

Bar med enklare smårätter öppen hela kvällen från kl 18.30 – 23.00. Adress: Konstnärsklubben, 2 tr, Smålandsgatan 7, Stockholm. Tryck på ringklockan ”Konstnärsklubben”.

Kritikersalongen arrangeras av Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Tisdagsklubben – mötesplatsen för alla konstnärer i Konstnärshuset första tisdagen varje månad.