Föreläsning med Hal Foster: Creaturely Cobra, Animal Jorn

Torsdag 14 april 2011, kl. 18.30

Plats: Auditoriet, Moderna Museet
Fri entré

Introduktion av Daniel Birnbaum

Hal Foster är amerikansk konstkritiker och konsthistoriker, född i Seattle 1955, och sedan 1997 verksam som professor vid institutionen för konst och arkeologi vid Princeton University, USA. För närvarande är han Siemens Fellow vid American Academy i Berlin.

Foster har haft ett stort inflytande på förståelsen av postmodernismen, och dess relation till modernismen. Nu senast i den omfattande Art since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism (2004), författad tillsammans med Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois och Benjamin H. D. Buchloh. Redan 1983 samlade Foster en rad viktiga essäer på temat under titeln The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture, som är ett standardverk i litteraturen kring postmodernismen. Foster började sin bana som konstkritiker i 1970-talets New York, verksam i bland annat Artforum och Art in America, där han satt i redaktionen mellan 1981 och 1987. Under 1990 lade han fram en avhandling om surrealism vid New York City University, publicerad som Compulsive Beauty (1993).

Tillsammans med bland andra sin forna handledare Rosalind Krauss är Foster sedan 1991 redaktör för tidskriften October. Han är författare till en rad inflytelserika böcker, däribland Recodings. Art, Spectacle, Cultural Politics (1985), The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century (1996), Design and crime and other diatribes (2003) och Prosthetic Gods (2004).

Moderna Museet i samarbete med Södertörns Högskola och Svenska Konstkritikersamfundet.