POSTMODERNT Nya språk i konsten: 80-talets filosofier

Lördag 26 februari 2011, kl 15

Plats: Auditoriet, Moderna Museet

Filosofi och teori fick stort inflytande både på konstskapandet och på tolkningarna av bildkonsten under 1980-talet. Jean Baudrillard, Judith Butler, Jacques Derrida, Michel Foucault, Fredric Jameson, Julia Kristeva, Jacques Lacan och Jean-Francois Lyotard blev självklara referenser i diskussionen. På konsthögskolorna märktes en övergång från att undervisa tekniska färdigheter till idébaserade kunskaper. Idag är det svårt att särskilja teori från praktik.

Samtal: Sara Danius, professor i estetik vid Södertörns Högskola; Lars O Ericsson, filosof, konstskribent; Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria vid Konsthögskolan i Malmö; Cecilia Sjöholm, professor i estetik vid Södertörns Högskola; Kim West, redaktör för Site och Oei.

Moderator: Daniel Birnbaum, museichef på Moderna Museet.

Eftersits: Deconstructed Piano Music. Pianobar med Eva Sidén som bl a framför Om Om, 5 Minimalistic Piano Pieces och Small talks with melodies from the 80s.

Mer information:
www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Program/Programserie-Postmodernt/

Moderna Museet i samarbete med Södertörns Högskola och Svenska Konstkritikersamfundet.