Sophie Allgårdhs rapport från kongressen i Valencia, Barcelona och Sevilla 7–16 november 2008

Som ledamot i medlems- och valkommittén (Membership- och electoral commission) ägnade jag större delen av kongressen 2008 åt det rösträkningsarbete som rörde valet av ny president för internationella AICA. Kampen stod mellan de två huvudkandidaterna Yacouba Konate från Elfenbenskusten och Anda Rottenberg från Polen och rösträkningen gjordes i tre omgångar.

Proceduren komplicerades av att många länder sänt in ogiltiga röster. Av de 443 poströster som anlände till kongressen var 110 ogiltiga. I en del fall handlade det om ett antal ogiltiga röster i en viss sektion, men ibland ogiltigförklarades också samtliga röster i en sektion. Problemen skiljde sig från fall till fall och i kniviga situationer tillkallade vi den då sittande presidenten Henry Meyric Hughes, som inför generalförsamlingen förklarade sig mycket nöjd med kommitténs ”samvetsgranna” arbete.

Medlems- och valkommittén bestod i år delvis av nya ledamöter (inklusive jag själv). Vi beslutade om en sträng och konsekvent linje när det gällde tveksamma eller ogiltiga röster. Det självklara målet för AICA måste vara att följa de demokratiska regler som upprättats i de internationella stadgarna. Dit hör å ena sidan transparens och å andra sidan ett konfidentiellt röstningsförfarande. Om vi ser mellan fingrarna eller gör undantag är vi ute på ett sluttande plan och vi har bara att förlora på detta.

Det utgör ett stort demokratiskt problem för AICA att endast 28 av AICA:s dryga 70 medlemsländer deltog i röstningen. Av de mer än 4000 medlemmarna i organisationen avgjorde bara en liten majoritet av röster presidentvalet. Omröstningen från golvet på kongressen blev utslagsgivande.

Det har funnits en inställning hos AICA att länder som inte röstar korrekt får skylla sig själva. De har inte läst AICA:s instruktioner ordentligt. Den delvis nya medlems- och valkommittén betonade vikten av tålamod och AICA:s ansvar att parallellt med en mer konsekvent rösträkningsmodell ytterligare förklara och förtydliga röstningsförfarandet. I nuläget tycks det som att många sektioner och medlemmar inte vet – eller inte förstår – vikten av att följa de regler som gäller för röstning. För att förbättra kunskapen anser valkommittén att AICA i fortsättningen bör lista och förklara de olika anledningarna till att röster ogiltigförklaras. Jag och Marek Bartelik, USA:s ledamot i medlems- och valkommittén, planerar att ta fram instruktioner för hur AICA:s presidentval ska gå till i framtiden.

I dagsläget är varje lands ordförande ansvarig för att distribuera information om röstningsförfarandet och också uppmuntra sina medlemmar att sända in poströster. Men det låga antalet röster ger intryck av att det finns ordföranden som inte informerar sina medlemmar över huvudtaget, eller att det görs på ett ineffektivt sätt. Kanske för att ordföranden anser att det inte är viktigt att delta i val av AICA-president eller utgår från att ingen av kandidaterna intresserar medlemmarna. Några sektioner kan vara sovande eller kanske fungerar inte styrelsen på ett adekvat sätt.