Är den litterära konstkritiken ett fornminne?

Moderna Museet, Studion.
Ingång från sjösidan. Fri entré. Bar. (Museet i övrigt är stängt.)
Torsdagen den 10 september klockan 18.30–20.00
Arrangör: Paletten i samarbete med Svenska Konstkritikersamfundet

I panelen:
Eva Ström, poet och konstkritiker
Carl-Johan Malmberg, essäist och konstkritiker
Marie Lundquist, poet och fotoskribent
Christian Chambert, ordförande i Svenska Konstkritikersamfundet

Moderator:
Sophie Allgårdh, chefredaktör för Paletten och konstkritiker i Svenska Dagbladet

Seminariets rubrik är hämtad från Ingela Linds recension i
Dagens Nyheter den 25 juli av Palettens senaste nummer om
konstkritik, 2/2009. Hon skriver att ”Förhandsreportage och
krönikor vinner terräng, medan kritiken tvingas bli
instrumentell och därmed mallad och tråkig. Och den osäkrare,
ibland mer litterära och mindre klatschiga analysen är i dag
nästan ett fornminne.”

I Palettens konstkritiknummer lyfts den litterära kritiken fram
som en möjlig väg till förnyelse. Redan Oscar Wilde såg
kritiken som framtidens konst. Kritiken är konst som görs av
konst. Marta Schwendener ser i numret med hänvisning till
Rosalind Krauss att vi är på väg in en ny situation där
skrivandet luckrar upp gränserna mellan litteratur och kritik.
I Sverige finns författare som med språkets hjälp känsligt
lyfter fram osedda aspekter på ett konstnärskap: Erik Blomberg,
Gunnar Ekelöf och Ulf Linde. Idag berikar författare som
Camilla Hammarström, Agneta Klingspor, Marie Lundquist, Eva
Runefelt och Eva Ström konstkritiken med nya perspektiv.