Konstnären i vardande och den konstkritiska verkligheten

Konstmässan i Sollentuna bjuder in till ett halvdagsseminarium om den
unga konstnärens villkor och förhållandet till eget skrivande och
konstkritik. Samordnare av programblocken: Sophie Allgårdh, vik.
redaktör för Paletten, frilanskritiker i Svenska Dagbladet och Sveriges Radio samt en
av författarna till boken ”Svensk konst NU – 85 konstnärer födda efter
1960″
.

Seminarier 17 februari
kl 11.00-15.30 på Konstmässan 06, Sollentuna

Fredagen den 17 februari 2006, kl 11.00 – 12.30
Konstnär på vinst och
förlust

Vad gör alla nyutexaminerade konstnärer som saknar gallerist?

Hur blir konstnären sin egen agent?

Hur förbereder konsthögskolorna för massarbetslöshet?

Behövs det tvärtom fler konstnärer för att uppnå det utopiska samhället?

Svensk pop och design frälser världen – när kommer turen till bildkonstnären?

Laguppställning:
Gertrud Sandqvist, prefekt vid Malmö Konsthögskola
Andreas Ribbung,
konstnär och producent för specialutställningen ”Vardande”
Ola
Gustafsson
, Galleri ELASTIC i Malmö med fokus på den internationella
konstscenen
Beatrice Ehrström, Valandelev och civilekonom, med
inriktning på konstnärernas ekonomi
Christian Chambert, ordförande i
Svenska Konstkritikersamfundet

Moderator: Sophie Allgårdh

Fredagen den 17 februari 2006, kl 14.00-15.30
Konstnären öga mot öga
med konstkritiken

Vad kan konstnärerna lära sig av konstkritiken?

Hur förbereder sig konsteleverna för att möta kritik på den offentliga arenan?

Hur utbildas konstnärer att själva skriva om konst? Klarar sig den
skrivande konstnären bättre i karriären?

Finns det en kritik som ser den unga konstgenerationen och i så fall
i vilka media?

Helgar ändamålet medlen? Vilka metoder är tillåtna för konstkritiken?

Laguppställning:
Fredrik Svensk, frilanskritiker Göteborgsposten, redaktionsmedlem i
Paletten samt lärare på Valand och Högskolan för fotografi
Fia-Stina
Sandlund
, konstnär med inriktning på norm- och maktanalys
Jessica
Kempe
, frilanskritiker Dagens Nyheter
Måns Holst-Ekström, lektor vid
Kungliga Konsthögskolan
Christian Chambert
, ordförande i Svenska
Konstkritikersamfundet

Moderator: Sophie Allgårdh

Ta pendeltåget!
16 min. från Stockholm C till Sollentuna, 2-4 ggr/tim
Sollentuna Expo
Center, Malmvägen 2, Sollentuna.
Telefon 08-506 650 00,
www.konstmassan.se
Fri entré till seminarierna.
Entré till Konstmässan: 130 kr
Alla hjärtligt välkomna!

Plats: Konferenssal Valhall, Konstmässan i Sollentuna. Sollentunamässan.
*Arrangemanget sker i samarbete med Svenska Konstkritikersamfundet.