NIFCA program för konstkritiker

Cecilia Gelin
Director
NIFCA

Hej Cecilia

Jag hoppas att allt är väl på det nya året och tack för informationen om programmet Global Perspectives 2006, ett Artist-in-Residence utbytesprogram mellan de nordiska länderna och Beirut, Buenos Aires, Kairo, Shanghai, Singapore och Yangon. Det ser spännande ut.

Enligt NIFCAs information:
”The program aims to negotiate cultural differences, explore the potential to engage in inter and cross cultural activities, as well as to further art practices. The program is developed in negotiation with the residency hosts. Through open call, 6 artists based in the Nordic region are selected by an invited panel for residencies at each of the hosts. Reciprocally, NIFCA hosts 6 artists, at its center in Helsinki, selected by the residency hosts from their respective regions. The duration of each residency is planned to be 2 months. Residency times: April-October 2006.”

Under en rad år har det byggts upp Artist-in-Residence program i de nordiska länderna och samhället har gjort kraftfulla satsningar för att konstnärerna ska få tillfälle att studera och ställa ut internationellt. Detta är utmärkt. För konstkritikerna saknas motsvarande arrangemang, samtidigt som de frilansande kritikernas ekonomiska situation är pressad. Media betalar låga arvoden och ersättningen för utlandsresor är marginell eller obefintlig. Den nordiska konstscenen blir alltmer global samtidigt som konstkritikerna i stort sett saknar möjligheten att under kortare eller längre tid vistas i de nya konstländerna runt om i världen. Till ett levande, dynamiskt konstliv i framkant hör väl informerade konstkritiker som har möjlighet att resa och rapportera från både nära och fjärran regioner.

Svenska Konstkritikersamfundet, svenska setionen av AICA, föreslår att NIFCA undersöker hur program kan sjösättas och ekonomiskt stöd ges som passar för konstkritikers vistelse i framför allt afrikanska, asiatiska och latinamerikanska länder. Arbetet kan med fördel utföras i samarbete med internationella AICA och dess nationella sektioner.

Med vänlig hälsning

Christian Chambert
ordförande