medier/semiotik/estetik

Professor Gert Z Nordström föreläser och leder seminarium kring sin nya bok ”Medier Semiotik Estetik”, Jönköping University Press (2003)

Tid & plats: Torsdag 3 februari kl. 16.30
Mandelgren, Konstfack, Telefonplan

Gert Z Nordström ser semiotiken som ett vetenskapligt verktyg nödvändigt för att analysera de bilder och texter vi dagligen konfronteras med i medierna och sinnevärlden för övrigt. I dessa möten finns också de estetiska fenomenen, ytligt fascinerande, men ofta också djupverkande och kommersiellt utnyttjade. Frågan är bara om alla dessa skilda betydelsebottnar kan greppas och hanteras, Inte bara i forskning utan också i journalistiskt och pedagogiskt arbete. Gert Z Nordström menar att detta är möjligt och det är den främsta anledningen till att han sammanställt denna bok, innehållande begrepp, metoder och kritiska texter. I kvällens seminarium kommer betoningen att läggas på semiotik och estetik.

Gert Z Nordström har tidigare varit verksam som professor i bildpedagogik och prorektor vid Konstfack, som professor i kommunikationsvetenskap vid HLK i Jönköping samt som professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola.

Seminariet sker i samverkan med Institutionen för Bildpedagogik, Konstfack Boken finns att köpa i anslutning till seminariet.

Institutionen för Bildpedagogik, Konstfack LM Ericssons väg 14, Box 3601,126 27 Stockholm, Telefon 08 450 41 00

För mer info kontakta: helen.vigil@konstfack.se eller: christian.chambert@uppsala.mail.telia.com