Forum Moderna: Pressures on art criticism

Forum Moderna
Svenska Konstkritikersamfundet och Moderna Museet välkomnar dig till ett
heldagsseminarium om konstkritik.

Pressures on art criticism: Perspectives on relations with the market, friendships and
ideological positions. What is an independent art critic today?

Endast ett fåtal kritiker är heltidsanställda idag. Det blir allt vanligare att kritiker också har ett
annat deltidsjobb, kanske som curator, lärare eller forskare. Undergräver denna utveckling
kritikerns trovärdighet, eller är det tvärtom positivt med andra influenser och infallsvinklar?

Även i massmedia märks förändringen – den komplexa argumentationen får ge vika för
populärtolkningar och förenklade slutsatser. I vilken utsträckning påverkas kritiker av
redaktionella ställningstaganden idag? Är det alls möjligt att bedriva avancerad konstkritik i
massmedia, eller hör den snarare hemma i mer specialiserade media?

Seminariet äger rum den 11/9 2004 i Moderna Museets auditorium.

Program:

10.00 Lars Nittve, överintendent på Moderna Museet, och Christian Chambert, ordförande i Svenska Konstkritikersamfundet, hälsar välkommen
10.30   Sabine Vogel, litteraturredaktör
på Berliner Zeitung, “At Your Service“
11.30   Janneke Wesseling, konstkritiker på NRC Handelsblad, Amsterdam, “Art
criticism in the Netherlands at the beginning of the 21st century. A personal
observation.”
12.30   Lunch serveras i Verkstan
13.45   Carlos Capelán, konstnär och Ann-Sofi Noring, Moderna Museet,
”Vad har konstnären att säga om konstkritiken?” – apropå Carlos Capeláns
utställning ”Ceci n’est pas un video”
14.15   Paneldebatt
Moderator: John Peter Nilsson, vice ordförande i Svenska
Konstkritikersamfundet
Panel: Mårten Arndtzén, kritiker på Expressen, Lars O. Ericsson, kritiker på
Dagens Nyheter, Ronald Jones, frilansande kritiker och professor vid Konstfack
samt Sabine Vogel och Janneke Wesseling
14.45   Kaffe
15.15   Paneldebatten
16.30 Seminariet avslutas

Obs! Seminariet kommer att hållas på engelska

Anmälan görs på telefonnummer 08-5195 5264 eller på museets hemsida,
www.modernamuseet.se senast den 10/9.

Kostnad: 75 kronor, inklusive lunch och kaffe. Betalning i dörren!