När sanningen ska fram

Konstkritiker och konstskribenter debatterar

Sophie Allgårdh, Power Ekroth, Nils Forsberg, Natalia Kazmierska, Paul Steen

Finns det ett nytt tonläge i konstkritiken? Intresset för konstkritik är på uppåtgående samtidigt som åsikterna om det kritiska uppdraget starkt divergerar. Det senaste halvåret har det debatterats livligt i Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. I grunden gäller det konstkritikerns integritet, inte minst i förhållande till en global konstmarknad, till mäktiga institutioner med goda egna mediakontakter och till en konstnärsroll i ständig förändring. Diskussionen har fått nytt bränsle med anledning av Leif Zerns kritik av Staffan Valdemar Holms uppsättning på Dramaten. Hur och med vilka medel når olika media sin publik? Vilka resurser finns för en självständig konstbevakning med överblick? Är svenska media på väg mot en brittisk situation med starka förenklingar och klatschighet? Håller gränserna på att lösas upp mellan kritik, bevakning och nöjesjournalistik? Återigen är också frågan på agendan om konsten för dess egen skull och förhållandet till de ofta smärtsamt påträngande politiska, sociala, ekologiska och etiska problemen. Och var finns utrymmet för den nyskapande, gränsöverskridande teoretiska diskussionen, inte minst om de unga konstnärerna, formgivarna och arkitekterna, i kulturtidskriften och/eller i tabloiden?

Tid: Mån. 17 maj, kl. 19.00

Plats: SOC. Stockholm, Bondegatan 64, Stockholm.

Vin med enkelt tilltugg till självkostnadspris. Kaffe.

Kvällen är ett samarrangemang mellan Svenska Konstkritikersamfundet och SOC. Stockholm. www.soc.nu

Fri entré.
Alla mycket välkomna.

Moderator:
Sophie Allgårdh
Konstkritiker på Svenska Dagbladet

Panel:
Power Ekroth
Redaktör och kritiker på SITE

Nils Forsberg
Konstkritiker på Expressen

Natalia Kazmierska
Konstkritiker på Expressen

Paul Steen
Redaktör för Mars