Nyfiken på… Höstprogram 2003

Till höstens serie av Nyfiken på… har vi bjudit in fyra kritiker. Under var sin kväll talar de om något som ligger dem varmt om hjärtat. Genom att välja ett ämne de är särskilt intresserade av blir föredraget/samtalet också en presentation av respektive kritikers inriktning och syn på sin kritikerroll.

Program:

Onsdag den 3 september
”Motvalls eller medströms? Om konstkritik och integritet”
Anna Brodow, konstkritiker i Svenska Dagbladet, redaktör för Artes

Läs Anna Brodows föredrag under menyvalet ”Artiklar och texter”!

Onsdag den 24 september
”Som man ropar får man svar. Om kritik och subjektivitet”
Ann-Charlotte Glasberg, konstkritiker i Göteborgs-Posten och SVT:s kulturnyheter

Läs Ann-Charlotte Glasbergs föredrag under menyvalet ”Artiklar och texter”!

Onsdag den 15 oktober
”Bort från samtiden. Om konst och makt.”
Dan Jönsson, konstkritiker, litteraturkritiker och kulturjournalist i Dagens Nyheter

Onsdag den 22 oktober
”Vad ska man med designkritik till?”
Susanne Pagold, kritiker i Dagens Nyheter

Tid: kl. 18.00-ca. 19.00
Plats: Liljevalchs konsthall, Djurgårdsvägen 60, Stockholm.

För mer information se: www.liljevalchs.com, eller www.aicasweden.org

Programserien Nyfiken på… genomförs som ett samarbete mellan Liljevalchs Konsthall och Svenska Konstkritikersamfundet.