RENA NÖJET? Konstkritiken vid skiljevägen

Medielandskapet är inte statiskt. Strukturförändringar inom press och
etermedia i kombination med ett allt rymligare konstbegrepp i
föränderliga yrkesroller gör att gränserna mellan konstkritik,
kulturbevakning och nöjesjournalistik blir alltmer diffusa. Somliga
talar om en rörelse i riktning mot ytlighet och kulturell förflackning.
Andra ser möjligheter att nå nya läsare som inte tillhör kultursidornas
traditionella målgrupper.

En rad frågor aktualiseras:
Hur skiljer sig kritik från annan kulturjournalistik? Har kritikerns
position förändrats, och i så fall hur? Hur påverkar medieutvecklingen
kritikerns arbete? Vilka hot och möjligheter finns i den nya
situationen?

Tidskriften Konstperspektiv, Svenska Konstkritikersamfundet och
Liljevalchs Konsthall inbjuder till en öppen paneldiskussion kring detta
spännande ämne på Liljevalchs Konsthall (Djurgårdsvägen 60), måndagen
den 29 april kl. 18. Fritt inträde! Café Blå Porten håller öppet innan
och efter evenemanget.

I panelen:

Kristina Abelli Elander
Konstnär och adjunkt vid Konstfack

Stina Högkvist
Curatorstudent, konstkritiker och redaktör för Organ

Ingela Lind
Konstkritiker och kulturredaktör på Dagens Nyheter

Leif Nylén
Författare och kritiker

Clemens Poellinger
Kulturjournalist på Svenska Dagbladet

Moderator:

Anders Olofsson
Redaktör för Konstperspektiv

Välkommen!

Konstperspektiv

Renodlat konstmagasin sedan 1975

Svenska Konstkritikersamfundet
http://www.aicasweden.org

Liljevalchs Konsthall
http://www.liljevalchs.com