Nyfiken på… ID:I, Konstakuten, SOC och Make it Happen

Onsdag den 13 mars kl 18.00-ca 19.30

ID:I, Konstakuten, SOC och Make it Happen Flera av de mest intressanta händel- serna inom samtidskonsten sker på platser vid sidan om de större institutionerna. På dessa ”alternativa” ställen eller projekt samlas människor liksom uttrycksformer för att berika varandra, exempelvis i form av musik, konst och debatt. Fyra av dessa mötesplatser har vi bjudit in till ett samtal om sina respektive verksamheter.

Fri entré
Liljevalchs Konsthall, Djurgårdsvägen 60, Stockholm, tel 08-508 31 336, www.liljevalchs.com e-mail: niclas.ostlind@liljevalchs.stockholm.se, christian.chambert@uppsala.mail.telia.com Programserien är ett samarbete med Svenska Konstkritikersamfundet och genomförs med stöd av Liljevalchs vänner.