”The Stockholm Conference”

Perspektiv på offentlig konst
New York-Sverige
Anne Pasternak, Director, Creative Time, New York
Laura Raicovich, Communications and Development Director Public Art Fund, New York

I panelen dessutom:
Pontus Kyander, konstkritiker och curator för Waterfront
Martin Wikström, konstnär och projektledare, Statens konstråd

Moderator: Annika Öhrner, konstvetare
Tid: Måndagen den 4 december 2000, klockan 18.00.
Plats: Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 12, 1 trappa.

Den offentliga konsten, konstnärernas intressefokus och produktionsapparaten omkring den har under de senaste decennierna genomgått en stark förändring. Statens konstråd har inbjudit två aktörer i New York; Creative Time och Public Art Fund, får att få deras perspektiv på den utvecklingen.

Båda organisationerna arbetar idag på ett innovativt sätt med nya konstformer i stadsrummet, och har samtidigt en historia att se tillbaka på sedan sjuttiotalet.

Vad gör konstnären och hur definierar denne det offentliga rummet? Hur har konstbegreppet förändrats? Vilka är villkoren, hur, av vem och för vilka sker beställningarna?

Arrangör: Statens konstråd i samarbete med Svenska Konstkritikersamfundet, IASPIS och Stiftelsen Framtidens kultur.