Ignasi de Solà-Morales Rubió

Torsdag den 2 december

Den katalanske arkitekturkritikern Ignasi de Solà-Morales Rubió introducerade begreppet ”weak architecture” i arkitekturdiskussionen. Med detta avses en arkitektur som inte lutar sig mot en färdigproducerad bild eller tolkning, utan söker relevans i det lilla, det tillfälliga och fragmenterade. Denna ”svaga arkitektur” är inte ett resultat av riktningslöshet hos dess arkitekter utan tvärtom, menar Solà-Morales, ett uttryck för den samtida kulturens tillstånd. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i en aspekt av detta tillstånd; det faktum att vår verklighet i allt högre grad byggs upp och förmedlas av bilder.

”Does it Matter” är en föreläsningsserie om konst-, kultur- och arkitekturteori som arrangeras av SA – Stockholms Arkitektförening, IASPIS och Svenska Konstkritikersamfundet.
Föreläsningarna hålls i Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 12, 2tr, med början kl 18.00.