Marysia Lewandowska och Neil Cummings – In an emergency, sharpen a pencil with a vegetable peeler

Tisdag den 25 april

Det brittiska konstnärsparet Lewandowska och Cummings har sedan 1995 samarbetat i en serie projekt som undersöker föremålet och dess relation till omgivningen, både privat och på en kulturell nivå. Boken ”Lost Property” (1996) bestod av en kartläggning av upphittade föremål i Londons tunnelbana och året därpå sammanförde de samlingarna på British Museum i London med mängden av utställda varor på varuhuset Selfridges i en gemensam guide. Genom att lämna konstens institutioner (eller genom att närma sig dem på ett annat sätt, som i projektet Errata på Louisianas Nowhere-utställning, där de spridda bruksföremålen i lokalerna dokumenterades som om de vore konst) har de sökt överföra konstnärliga metoder till större sociala eller politiska sammanhang. Deras projekt kan betraktas som en pågående undersökning av de materialistiska mekanismer som formar samhället och som bland annat kommer till uttryck i viljan att producera, arkivera, klassificera och förse med en färdig definition. Kvällens föreläsning är en presentation av deras verksamhet och en läsning av samtidskulturen.

”Does it Matter” är en föreläsningsserie om konst-, kultur- och arkitekturteori som arrangeras av SA – Stockholms Arkitektförening, IASPIS och Svenska Konstkritikersamfundet.
Föreläsningarna hålls i Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 12, 2tr, med början kl 18.00.