Sarah Wigglesworth – Girl’s Talk: Reflections on a Gendered Architectural Practice

Måndag den 10 april

Sarah Wigglesworth är sedan 1999 professor i arkitektur på universitetet i Sheffield. Hon var en av arrangörerna till det internationella symposiet ”Desiring Practices: Architecture, Gender and the Interdisciplinary” (1995) samt har bland annat publicerat ”The Everyday and Architecture” tillsammans med Jeremy Till. Sarah Wigglesworth företräder en ny generation engelska arkitekter där arkitektur sätts i relation till en mer komplex verklighet i såväl politiska, mediala som sociala termer.

”Does it Matter” är en föreläsningsserie om konst-, kultur- och arkitekturteori som arrangeras av SA – Stockholms Arkitektförening, IASPIS och Svenska Konstkritikersamfundet.
Föreläsningarna hålls i Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 12, 2tr, med början kl 18.00.