Robert Segrest – DRIFT/ZONES: Posthuman Urbanism in America

Fredag den 17 mars

Robert Segrest är professor i arkitektur på Iowa State University och har medverkat som föreläsare och teoretiker i en rad olika sammanhang, bland annat i tidskrifter som Assemblage och ANY, där han anlägger ett gräns-överskridande perspektiv som inbegriper urbanism, arkitektur, filosofi och samtida populärkultur.

”Does it Matter” är en föreläsningsserie om konst-, kultur- och arkitekturteori som arrangeras av SA – Stockholms Arkitektförening, IASPIS och Svenska Konstkritikersamfundet.
Föreläsningarna hålls i Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 12, 2tr, med början kl 18.00.