Jennifer Bloomer – XY01: Architecture, Information and Cosmology

Måndag den 13 mars

Jennifer Bloomer är professor i arkitektur på Iowa State University, USA. Hon är författare till bland annat ”The Scr(y)pts of Piranesi” och är en av de tongivande gestalterna inom samtida amerikansk arkitekturteori, där den kritiska texten utvecklats till ett eget kunskapsområde utan direkta kopplingar till utförande eller praktik. Hos Bloomer tillåts texten spänna fritt mellan byggnad, kropp, litteratur och filosofi i en inträngande och djupt personlig analys av rummets och formens elementa.

”Does it Matter” är en föreläsningsserie om konst-, kultur- och arkitekturteori som arrangeras av SA – Stockholms Arkitektförening, IASPIS och Svenska Konstkritikersamfundet.
Föreläsningarna hålls i Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 12, 2tr, med början kl 18.00.