Macau

1995 års internationella AICA-kongress hölls i Macao. Tre teman diskuterades under kongressen: Arkitektur-rum-natur, Konst-konsthantverk & Gesture-performance. Nedan rapporterar Svenska Konstkritikersamfundets president från kongressen.

AICA-kongressen i Macau 1995.

Den portugisiska besittningen Macau kommer att införlivas med Folkrepubliken Kina år 1999, två år efter Hong Kong. Därför var det två kolonier i stark förändring som stod värdar för 1995 års konferens. Tre av dagarna ägnades åt föredrag och diskussioner kring tre teman: Arkitektur-rum-natur, Konst-konsthantverk & Gesture-performance, de flesta med en asiatisk infallsvinkel. Dessutom späckades programmet med vernissager, konserter och middagar, bl a öppnades den andra Biennalen i Macau, som mest liknade en svensk vårsalong och bidrog till bilden av Macau som en relativt rik koloni, inte minst på kulturinstitutioner, men med få professionella utövare. Då var det betydligt intressantare att besöka Hong Kong och dess institutioner, där bl a ett stort antal unga konstnärer presenterade sina verk kring frågeställningen om det finns en ”post-kolonial” konst i denna försvinnande kronkoloni.

Den avslutande generalförsamlingen fullföljde intrycket att vår bok tagits väl emot, med ett visst mått av förvåning över att den kommit så snart. Därefter gjordes ett dygnslångt besök i Folkrepubliken Kina, och mångmiljonstaden Guangzhou, där bl a konstakademin besöktes. Här har man långt ifrån utrett modernismens tidigare frågeställningar, men det var ett påtagligt öppet konstklimat, i en stad som vildsint omprövar sina socialistiska ideal.

Christian Chambert,

Ordförande.