Grattis Christian Chambert till AICA:s hederstitel!

Christian Chambert, International Honorary Member i AICA. Alla foton: Ulrika Stahre
Aktiv i AICA:s arbete, samt på kongresserna. Till höger från utställningen ”Carmelo Arden Quin in the Framework of Constructive Art” på Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, hösten 2022.

AICA:s generalförsamling har utsett Christian Chambert (f. 1940) till International Honorary Member. En välförtjänt titel som endast ytterligare en person hedrats med.

Ända sedan 1975, i hela 48 år, har Chambert oavbrutet varit verksam på olika positioner i svenska och internationella AICA. I den svenska divisionen var han kassör, sekreterare och därefter ordförande 1978 – 2013, en period då medlemsantalet mer än tredubblades och AICA Sverige blev den tredje största sektionen efter Frankrike och USA.

Svenska AICA och KRO startade 1978 det kooperativa Bildförlaget Öppna Ögon med Chambert som förste ordförande. Förlaget gav ut ett stort antal konstböcker och deltog i tidens radikala konstdebatt.

Chambert har arrangerat/medarrangerat en rad nationella och internationella rundabordssamtal. En höjdpunkt var AICA-kongressen i Stockholm och Malmö 1994 på temat Strategies for Survival – Now!, med föredrag av internationella stjärnor som Jimmie Durham, Ilya Kabakov och Julia Kristeva.Kongressen resulterade även i en antologi. Ett annat initiativ var Swedish Samples som på engelska introducerade aktuella svenska konstnärskap.

I internationella AICA har Chambert varit vice president i maximala tolv år, samt varit medlem och ordförande i en rad kommittéer sedan 1980-talet. Under hans ordförandeskap i stadgekommittén uppdaterades stadgar och föreskrifter från grunden 2016.

Chambert har också varit verksam som lärare på Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, där han i slutet av 70-talet startade kursen ”Aktuell bildkonst”, som vidgade konstfältet med vuxenserier, graffiti, textila bilder och feministisk estetik. Han har dessutom publicerat böcker och medverkat i ett antal svenska publikationer, främst Paletten, Hjärnstorm och Upsala Nya Tidning. I UNT har han i decenniers outtröttligt argumenterat för ett centralt beläget nybyggt konstmuseum i sin hemstad Uppsala.

Liljevalchs presenterar arkitekten Dorte Mandrups exceptionella arkitektur. Välkomna den 29 augusti kl 17.30

Den danska arkitekten Dorte Mandrup har fått stor uppmärksamhet, vunnit priser och tävlingar med sin skulpturala arkitektur, starkt förankrad i platsen. Hennes byggnader förhåller sig känsligt till kontexten; husets funktion, landskapets linjer, traktens historia och lokala, hållbara byggtraditioner, liksom material på plats.

Dorte Mandrup, ”The whale”, på Andøya i norra Norge. Foto MIR

Utställningen PLACE presenterar fyra av arkitektkontorets särpräglade projekt med modeller, foton, objekt, byggmaterial, studier och skisser. 

En presentatör från Liljevalchs inleder med att berätta om Mandrup, utställningen och projekten. Några medlemmar från PopupArch  Stockholm, som arbetat för att den svenska publiken ska få upptäcka denna extraordinära arkitektur, bidrar med kunskap. Avslutningsvis en frågestund.

Plats: Liljevalchs+, samling i entrén.

Tid: 29/8 kl 17.30-19

Anmäl ditt intresse till birgitta.rubin@dn.se senast den 28/8

.