Strategies for Survival – Now! Reports on Criticism, Art and Politics

AICAs XXVIII årliga kongress gick av stapeln den 22 september – 1 oktober 1994 i Stockholm och Malmö med Svenska Konstkritikersamfundet, den svenska AICA sektionen, som värd.

Det sammanhållande temat var ”Strategies for Survival – Now! Reports on Criticism, Art and Politics”, med de tre underrubrikerna: 1. ”The breakdown of artistic systems”, 2. ”Ethnicity and multiculturalism – emancipation or conflict”, 3. ”The threat against the body – aids, homelessness, famine, migration and ecological collapse”.

Nedan rapporterar Svenska Konstkritikersamfundets ordförande från kongressen.

AICA-kongressen i Stockholm/Malmö 1994.

För att belysa temat ”Strategies for Survival – Now! Reports on Criticism, Art and Politics” hade vi bjudit in föreläsare och ordförande i arbetsgrupperna från olika delar av världen, från Afrika, Asien, Latinamerika, USA och Europa. Följande personer gav som föredragshållare/key speaker sin syn på problematiken: Ery Cémara, Mexico/ Senegal, ”Miradas Cruzadas, Encrucijadas”; Jimmie Durham, Mexico, ”Probably This Will Not Work”; Ilya Kabakov, Ryssland, ”A Story about a Culturally Relocated Person”; Julia Kristeva, Frankrike, (se nedan); Gerardo Mosquera, Cuba ”Sobre Arte PolÌtica y Milenio en América Latina” och Akiko Tsukamoto, Japan, ”Appreciation and Environment – a Japanese way ínot to dieí”.

Julia Kristeva inledde under den frågande rubriken ”A quoi bon des artistes d’aujourd’hui?” Till vilken nytta har vi konstnärer idag? Hon hävdade att det är kritikernas uppgift att belysa värdet av revolt i konsten. En bearbetad version av invigningstalet publicerades i Dagens Nyheter den 4 december med rubriken ”Ingen skönhet utan taggar íLåt oss blåsa liv i revoltkulturens lågaí, skriver Julia Kristeva”.

Ilya Kabakov, i den andra invigningsföreläsningen, talade om hemlösheten i den nya värld han tvingats ut i. Konstnären deltog också med en installation på Kulturhusets utställning ”Revir”, där han med hjälp av ett ödsligt rum, fyllt av klagoskrifter från missnöjda hyresgäster illustrerade den värld han lämnat. ”Revir” utställningen hade tagits fram till invigningen av AICA kongressen. Vid öppnandet talade Boris Groys, inbjuden av Kulturhuset.

För att fördjupa diskussionen och ge alla deltagarna möjlighet att föra fram sin syn på temat hade arrangörerna för första gången i AICAs historia valt workshopmodellen.

”Strategies for Survival – Now!” Summering.

Den teoretiska diskussionen kring etnicitet och multikulturalism i förhållande till konsten har kommit olika långt i olika länder. Om det i USA sedan många år finns en livlig debatt på det här området, befinner sig samtalet i t.ex. Sverige bara vid sin trevande början. Gerardo Mosquera från Cuba hävdade envist och med intelligenta formuleringar, att vi bör bryta med den dominerande vertikala axeln från nord till syd och i stället satsa på ett horisontellt synsätt, på syd syd samtal. Nyckelord i diskussionerna var den andre och identitet. Hur skall vi närma oss och lära av den andre? Utgångspunkten var makt, ras och kultur. Ämnen som debatterades var t.ex. betydelsen i olika delar av världen av begreppet mainstream och om diaspora kan komma att få en innebörd bortom nationell identitet. Uttrycket multipla identiteter togs upp liksom att många av de främsta konstnärerna i dag är nomader, som flyttar från det ena landet till det andra. Vad innebär dessa kulturkrockar i centrum respektive i periferin?

Frågan ställdes också hur vi skall göra, när vi tar emot utställningar från andra kulturer. Vem skall bestämma, vad som skall ställas ut och hur materialet skall presenteras? Alicia Haber pekade på att intendenter från norr gång på gång gjorde blixtbesök i ett antal latinamerikanska länder för att plocka ihop material till utställningar i de egna museerna utan att på djupet samarbeta med konstnärer och museifolk på de besökta orterna. I Ery Cémaras grupp hävdades det att marknaden är ett hinder, som man måste få bukt med innan det är möjligt för multikulturalismen att ändra sig från att vara en källa till konflikt och i stället bli en befrielse. Thomas McEvilley ansåg att det var viktigt att diskutera konstkritikerns roll i denna nya situation. Vi får inte låta oss marginaliseras och släppa de viktiga frågorna till yrkesutövare från angränsande fack.

Begreppen etnicitet och multikulturalism visade sig ha både positiv och negativ laddning. De emotionella associationerna skiftade från land till land. Zelimir Koscevic föreslog att det är kritikernas uppgift att återvända till ett grundläggande förhållningssätt för att undvika att smutsa ner estetiska idéer med material från socialvetenskapen och kulturantropologin.

Temats underrubriker kunde i arbetsgrupperna utnyttjas på ett fritt sätt, så t.ex. kunde diskursen om ”Ethnicity and multiculturalism” relateras till en diskussion om ”The breakdown of artistic systems”. De flesta grupperna koncentrerade sig på underrubrikerna 1 och 2. Apinan Poshyanandas fokuserade i stället på nummer 3, ”The threat against the body”.

”Swedish samples”.

Konstkritikerna Daniel Birnbaum, Christian Chambert, Peter Cornell, Ingela Lind och Gertrud Sandqvist gav inför kongressen ut en bok på engelska om den aktuella svenska konsten ”Swedish samples. A conversation on contemporary art”, Propexus, 1994.

Antologien ”Strategies for Survival – Now! A Global Perspective on Ethnicity, Body and Breakdown of Artistic Systems”. Efter kongressen sammanställdes en antologi med föredragen från kongressen, ”Strategies for Survival – Now! A Global Perspective on Ethnicity, Body and Breakdown of Artistic Systems”, Swedish Art Critics Association Press, 1995.

Se också artikel författad av Christian Chambert.

Reaktioner från deltagare och media.

AICA kongressen blev en stor framgång bland deltagarna och i media. Den samlade pressdokumentationen finns tillgänglig i föreningens arkiv.

Ordföranden presenterar kortfattat resultaten av kongressen, inklusive föreläsningarna och workshoparbetet, i AICA Newsletter, nummer 5, november 1994. Mediakommentarer:

Andersson-Spivy, Alexandra ,”President¥s letter” och ”Report from the Stockholm Congress”, aica newsletter u.s.a., Fall/Winter 1995.
Andriuskevicius, Alfonsas, ”Ko nori AICA?”, Siaurés Aténai, 22 oktober 1994.
Arvidsson, Mats, Blomberg, Cecilia och Thurfjell, Karsten, Kulturnytt, 27 september 1994.
Arvidsson, Mats, Blomberg, Cecilia och Thurfjell, Karsten, Kulturradion, 6 oktober 1994.
Beck, Ingamaj, ”KONST Konstens teori och praktik”, Aftonbladet/Kultur, november 1994.
Bergquist, Olle, ”En fråga om överlevnad Konstkritiker från hela världen möts i Stockholm”, KatrineholmsKuriren, 27 september 1994.
Duke, Christer, ”Kritikerträffen en av fjolårets absoluta höjdpunkter”, LT, 4 januari 1995.
Engman, Anders, ”Konstkritiker AICA 94”, Konsttidningen Nr. 5, december 1994.
Grahn-Hinnfors, Gunilla, ”Överlevnadskonst”, Göteborgs-Posten, 2 oktober 1994.
Greenstein, M.A., ”Stockholm Congress report: Notes on íVirgin territoryí”, aica newsletter u.s.a., Fall/Winter 1995.
Gummerus, Teddy, ”Före kollisionen Teddy Gummerus på kulturkongress”, Dala-Demokraten, 6 oktober 1994.
Gustafsson, Amelie, ”Konstkritiker på resa gästade Jönköping”, Jönköpings-Posten, 29 september 1994.
Haber, Alicia, ”La Tierra: Cambio Global”, El pais, 27 oktober 1994.
Haber, Alicia, ”Territorios Conflictivos”, El pais, 29 oktober 1994.
Haber, Alicia, ”Un Museo InsÛlito”, El pais, 4 november 1994.
Haber, Alicia, ”Una Ciudad SeÒorial”, El pais.
Haber, Alicia, ”Problemas de la crÌtica de arte Discusiones en un congreso”, El pais cultural, N? 274.
Hemer, Oscar, ”Dyster skugga över kritikermöte”, Sydsvenska Dagbladet, 1 oktober 1994.
Jonsson, Stefan, ”Krönikan/Söndag Kritikerna uttolkare av nya sammanhang”, Dagens Nyheter, 25 september 1994.
Karlholm, Dan, ”Daniel Birnbaum, Christian Chambert, Peter Cornell, Ingela Lind, Gertrud Sandqvist: Swedish samples. A conversation on contemporary art.”, Valör Konstvetenskapliga studier, Nr 1 1995.
Karlstam, Cristina, ”Konst som överlevnadsstrategi”, Upsala Nya Tidning, 26 september 1994.
Lind, Ingela, ”Alla dörrar öppnas Bildkonsten befinner sig i uppbrott”, Dagens Nyheter, 21 december 1994.
Lind, Maria, ”Konstkritiker bryr sig om mer än konst”, Svenska Dagbladet, 1 oktober 1994.
Lind, Maria, ”Tidvärt slagg Konstkritiker ger tips”, Dagens Nyheter, 8 november 1994.
Lintinen, Jaakko, ”Yötaksilla tai kävellen”, taide, 1994:2.
Liutkus, Viktoras, ”Dailés kritikai is viso pasaulio Stokhome svarsté, /…/”, Lietuvos rytas, 21 oktober 1994.
Madestrand, Bo, ”Tolkat och klart”, Expressen, 29 september 1994.
Mårtensson, Anders, ”De föll för konsten på Wanås”, Kristianstadsbladet, 3 oktober 1994.
Nittve, Lars, ”Kris, sa Bill. Kris var ordet, sa Bull”, Svenska Dagbladet, 2 januari 1993.
Pieters, Din, ”Strategies for Survival – Now!”, (information till medlemmarna i holländska AICA sektionen).
Romare, Kristian, ”Det nya paradigmets institut”, Paletten, 1994:2.
Romdahl, Margareta, ”Strategi för överlevnad – Nu!”, Jönköpings-Posten med Smålands Allehanda, 13 oktober 1994.
Treier, Heie och Juske, Ants, ”L¸hiintervjuu Julia Kristevaga”, Eesti Ekspress, 14 oktober 1994.
Treier, Heie, ”Kunstikriitikute ¸lemaailmne kongress Stockholmis”, Kultuurileht, 21 oktober 1994.
Treier, Heie, ”Kriitikud Stockholmis”, Eesti Ekspress, 21 oktober 1994.
Treier, Heie, ”Kunstimuuseum, mis vastab ajastu närvile”, Kultuurileht, 22 oktober 1994.
Treier, Heie, ”Kes on Thomas McEvilley New Yorgist?” Kultuurileht, 18 november 1994.
Treier, Heie, ”Thomas McEvilley’ kommentaar pärast osalemist töögrupis AICA kongressil Stockholmis Kunstiteos pole saladus”, Kultuurileht, 25 november 1994.
Treier, Heie, ”Christian Boltanski ja Nancy Spero Malmö kunstihallis”, 3 december 1994.
Waltenberg, Lilith, ”New York-kritiker betygsatte Malmö”, Sydsvenska Dagbladet, 1 oktober 1994.

Christian Chambert,

Ordförande.