Renata Salecl – The Arts of War and the War of Arts

Måndag den 14 februari

Det senaste decenniet har präglats av krig och av de mest avskyvärda former av tortyr. Samtidigt har man kunnat se hur kroppsstympningar och andra former av våld har blivit mer och mer återkommande som uttrycksmedel i konsten. Föreläsningen undersöker kopplingen mellan våldet i dagens politiska konflikter och hur det används för konstnärliga syften. Renata Salecl är filosof och sociolog verksam vid universitetet i Ljubljana. Bland hennes böcker kan nämnas ”The Spoils of Freedom (Psychoanalysis and Feminism After the Fall of Socialism)” och ”(Per)versions of Love and Hate”. Hon är också redaktör för en rad böcker, däribland ”Gaze and Voice as Love Objects” (tillsammans med Slavoj Zizek) och för den i vår utkommande ”Sexuation”.

”Does it Matter” är en föreläsningsserie om konst-, kultur- och arkitekturteori som arrangeras av SA – Stockholms Arkitektförening, IASPIS och Svenska Konstkritikersamfundet.
Föreläsningarna hålls i Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 12, 2tr, med början kl 18.00.

SPRÅK & SPEL – Arvet efter Öyvind Fahlström

Öyvind Fahlström (1928-1976) är mer aktuell än någonsin. Han ingår i internationella utställningar, samtida konstnärer refererar till hans verk, hans konstnärskap är närvarande i dagens konstdiskussion. Den 12 november arrangerades därför seminariet SPRÅK & SPEL, där kända och okända aspekter av en av Sveriges i särklass mest betydande konstnärer stod i fokus.

Seminariet arrangerades av Riksutställningar, Svenska Konstkritikersamfundet och Norrköpings Konstmuseum.