SPRÅK & SPEL – Arvet efter Öyvind Fahlström

Öyvind Fahlström (1928-1976) är mer aktuell än någonsin. Han ingår i internationella utställningar, samtida konstnärer refererar till hans verk, hans konstnärskap är närvarande i dagens konstdiskussion. Den 12 november arrangerades därför seminariet SPRÅK & SPEL, där kända och okända aspekter av en av Sveriges i särklass mest betydande konstnärer stod i fokus.

Seminariet arrangerades av Riksutställningar, Svenska Konstkritikersamfundet och Norrköpings Konstmuseum.