Största offentliga konstsatsningen: Välkommen på visning av Nya Karolinska

Andreas Erikssons målning ”Stenbrottet” på Nya Karolinska. Foto: Magnus Bons

Det har inkommit ett önskemål om en visning för våra medlemmar av den omtalade konsten på Nya Karolinska Solna, den hittills största offentliga konstsatsningen i Sverige under modern tid.

Vi har nu fått en visning ledd av projektledaren Sofia Palmgren, onsdagen den 22 maj kl 18-19!

Samling i NKS huvudentré på Eugeniavägen 3, framför Andreas Erikssons stora målning. Efter visningen finns det möjlighet att ställa frågor till Sofia Palmgren.

Hennes intention är att är att vi ska få se så mycket av konsten som möjligt på en timme: byggintegrerade gestaltningar, gårdar, ljusschakt, enskilda konstverk och förhoppningsvis även titta in på en vårdavdelning.

Eftersom det är svårt att vara en större grupp än 20 personer i detta sammanhang, så gäller föranmälning. Om det är många fler som vill komma finns det möjlighet att bilda två grupper, med ytterligare en visare.

OSA senast den 20 maj till föreningens mail, aicasweden@gmail.com.

För mer information se http://kultur.sll.se/nya-karolinska-solna. Här ligger det även länkar till recensioner och rapportering i pressen.

Andreas Erikssons målning recenserades av Magnus Bons i Konsten.net när den avtäcktes i oktober 2017.

Svenska designinstitutioner idag, imorgon – och sen?

Vilka utmaningar väntar svenska form- och designinstitutioner? Välkommen till vårt panelsamtal den 11 april

Propositionen baserad på utredningen Gestaltad livsmiljö kom till slut. ArkDes roll som mötesplats för arkitektur, form och design poängteras och förstärks med en ny forskningsfunktion. Här tydliggörs också att Nationalmuseums uppgift även innefattar form och design – och dessutom att regeringen anser att det inte behövs ytterligare ett statligt museum på området. Istället förordas samarbete över institutionsgränserna, där Svensk Form och SVID får särskilt viktiga roller.

­

Vad innebär detta för inblandade institutioner? Hur ser framtiden ut? Vilka frågor är viktigast?

I panelen:

Mats Widbom, vd Svensk Form

Kieran Long, överintendent ArkDes

Birgitta Castenfors, tf myndighetschef Nationalmuseum

Susanne Helgeson, kulturjournalist och designkritiker

Moderator: Birgitta Rubin, styrelseledamot i Svenska Konstkritikersamfundet samt konst- och formredaktör Dagens Nyheter

Bisittare: Bo Madestrand, chefredaktör tidskriften Form samt konst- och formkritiker i Dagens Nyheter

Tid: kl. 18-20. Samtalet väntas hålla på i ca 1,5 timme.

Plats: Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen, Svensksundsvägen 13, Stockholm.

Ett samarrangemang mellan Svenska Konstkritikersamfundet och tidskriften Form